810 803
11:10:52 28-03-2015 (GMT+7)
HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN vừa ấn ký thông bạch số 050/TB.HĐTS vào ngày 26-3 gởi Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành ... Xem tiếp...
17:52:56 22-09-2014 (GMT+7)
Thông tin về các tổ chức tà đạo đang hoạt động tại địa bàn tỉnh Đăk Lăk Xem tiếp...
22:30:06 24-06-2014 (GMT+7)
Nay ban hành Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ V được thông qua tại Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ VII (2012 - ... Xem tiếp...
22:24:14 24-06-2014 (GMT+7)
Ngày 30-1-2013, HT.Thích Trí Tịnh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ký Quyết định số 016/QĐ/HĐTS chính thức ban hành Hiến chương Giáo ... Xem tiếp...
22:13:19 24-06-2014 (GMT+7)
Nội qui này gồm 8 chương, 46 điều do Ban GDTN TW soạn thảo và tu chỉnh, đã được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thông qua trong phiên họp ... Xem tiếp...
21:48:45 24-06-2014 (GMT+7)
Nội quy Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam gồm 06 chương, 51 điều, được Hội đồng Quản trị xem xét từng chương, từng điều và thông qua ... Xem tiếp...
21:02:28 24-06-2014 (GMT+7)
Nội quy Phân ban Ni giới Trung ương gồm có 04 chương 24 điều, đã được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông ... Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
Trang 1234
thongke390173
Tổng số truy cập : 390173
Người đang online : 337
Tổng số trang được xem : 5721801