110 455
20:48:15 24-06-2014 (GMT+7)
Nội quy Ban TTXH Trung ương gồm 32 điều, 09 chương, được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông qua ngày 02 ... Xem tiếp...
20:26:17 24-06-2014 (GMT+7)
Nội quy này gồm có 06 Chương 27 điều, được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN nhất trí thông qua ngày 02 tháng 7 năm 2013 và có hiệu ... Xem tiếp...
20:16:07 24-06-2014 (GMT+7)
Nội quy này gồm có 07 chương, 26 điều. Việc sửa đổi, bổ sung Nội quy Ban Nghi lễ Trung ương được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo ... Xem tiếp...
20:01:56 24-06-2014 (GMT+7)
Nội quy Ban Kiểm soát Trung ương gồm có 06 chương, 38 điều được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông qua ... Xem tiếp...
19:48:17 24-06-2014 (GMT+7)
Nội qui này gồm có 05 chương, 10 điều. Mọi thay đổi, thêm bớt do Ban Văn hóa Trung ương đề nghị; được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ... Xem tiếp...
19:41:24 24-06-2014 (GMT+7)
Nội qui này gồm có Lời nói đầu và 07 điều, có hiệu lực khi được Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban hướng dẫn Phật ... Xem tiếp...
19:30:09 24-06-2014 (GMT+7)
Nội quy Huynh trưởng có hiệu lực kể từ ngày được Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương chấp thuận, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo ... Xem tiếp...
19:16:07 24-06-2014 (GMT+7)
Nội quy này gồm Lời nói đầu, 05 chương và 14 điều, có hiệu lực khi được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN thông qua và ra quyết ... Xem tiếp...
16:51:16 24-06-2014 (GMT+7)
Nội quy này gồm có Lời nói đầu, 10 chương, 32 điều đã được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN khóa VII (2012 – 2017) thông qua trong ... Xem tiếp...
16:23:31 24-06-2014 (GMT+7)
Ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động theo quy định của Hiến chương Giáo hội, Nội quy của Ban Pháp chế Trung ương ... Xem tiếp...
21:14:53 15-05-2014 (GMT+7)
Để chào mừng Đại lễ Phật đản (Vesak) PL. 2558 – DL. 2014 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức trọng thể tại Cố đô Hoa Lư - ... Xem tiếp...
21:11:17 15-05-2014 (GMT+7)
Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh xin thông báo đến Chư Tôn đức Tăng Ni được rõ và kính đề nghị Chư Tôn đức lập danh sách Tăng Ni ... Xem tiếp...
16:51:16 24-06-2014 (GMT+7)
Để Đại lễ Phật đản (Vesak) được thành công tốt đẹp, Ban Thường trực HĐTS GHPGVN hướng dẫn việc cử đoàn Đại biểu tham dự Đại lễ ... Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
Trang 1234
thongke390186
Tổng số truy cập : 390186
Người đang online : 408
Tổng số trang được xem : 5722030