410 502
17:52:56 22-09-2014 (GMT+7)
Thông tin về các tổ chức tà đạo đang hoạt động tại địa bàn tỉnh Đăk Lăk Xem tiếp...
22:30:06 24-06-2014 (GMT+7)
Nay ban hành Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ V được thông qua tại Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ VII (2012 - ... Xem tiếp...
22:24:14 24-06-2014 (GMT+7)
Ngày 30-1-2013, HT.Thích Trí Tịnh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ký Quyết định số 016/QĐ/HĐTS chính thức ban hành Hiến chương Giáo ... Xem tiếp...
22:13:19 24-06-2014 (GMT+7)
Nội qui này gồm 8 chương, 46 điều do Ban GDTN TW soạn thảo và tu chỉnh, đã được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thông qua trong phiên họp ... Xem tiếp...
21:48:45 24-06-2014 (GMT+7)
Nội quy Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam gồm 06 chương, 51 điều, được Hội đồng Quản trị xem xét từng chương, từng điều và thông qua ... Xem tiếp...
21:02:28 24-06-2014 (GMT+7)
Nội quy Phân ban Ni giới Trung ương gồm có 04 chương 24 điều, đã được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông ... Xem tiếp...
20:48:15 24-06-2014 (GMT+7)
Nội quy Ban TTXH Trung ương gồm 32 điều, 09 chương, được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông qua ngày 02 ... Xem tiếp...
20:26:17 24-06-2014 (GMT+7)
Nội quy này gồm có 06 Chương 27 điều, được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN nhất trí thông qua ngày 02 tháng 7 năm 2013 và có hiệu ... Xem tiếp...
20:16:07 24-06-2014 (GMT+7)
Nội quy này gồm có 07 chương, 26 điều. Việc sửa đổi, bổ sung Nội quy Ban Nghi lễ Trung ương được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo ... Xem tiếp...
20:01:56 24-06-2014 (GMT+7)
Nội quy Ban Kiểm soát Trung ương gồm có 06 chương, 38 điều được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông qua ... Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
Trang 12345
thongke451104
Tổng số truy cập : 451104
Người đang online : 3010
Tổng số trang được xem : 6712185