210 717
Nguyễn Phương. 13:22:03 25-03-2021 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Công văn về việc Tờ khai Căn cước công dân đăng ký mục tôn giáo là Phật giáo

Công văn về việc Tờ khai Căn cước công dân đăng ký mục tôn giáo là Phật giáoHiện nay Bộ Công an đang chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố triển khai đề án chuyển đổi, cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử.

Chia sẻ với bạn bè qua: