Phiên bản PC

Hội Nghị Ban Thường Trực Hội Đồng Trị Sự

Ngày 14 tháng 7 năm 2016, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN họp báo cáo sinh hoạt 6 tháng ...

Lời dạy của Ðức Phật về dấu ấn 'Thành đạo'

Ðức Phật đã chứng ngộ, đã thấu suốt dòng sông sanh tử tự bao đời kiếp, mặt trái của ...