Phiên bản PC

Thiền và những biến chứng

Hiện nay, thiền vẫn là một thuật ngữ “thời thượng”, không chỉ đối với người Á Đông, ...

Thiền định ‘tái định hình’ não bạn như thế nào?

"...Những người thực hành thiền định đã mô tả trải nghiệm của mình. Đó là một trạng ...

Nếu có nghe “Phật nói” bạn nhớ phải hỏi “Phật nói trong kinh nào?”

Đức Phật là bậc Giác ngộ cao tột, Đạo của Ngài còn được gọi là Đạo Trí tuệ - Đạo ...

“Học mà không tu là đãy sách. Tu mà không học là tu mù”

“Học mà không tu là đãy sách. Tu mà không học là tu mù” – Sư cụ Pháp chủ Khánh Anh nhắm ...

Làm gì với cơn giận?

Mấy ngày nay thành phố cổ Kandy (Sri Lanka) đang bị bủa vây bởi bầu không khí đầy giận hờn, ...

Nguồn gốc tên gọi 12 con giáp - Tuất (chó)

Bài này viết về năm Tuất, năm có biểu tượng là loài chó trong 12 con giáp. Các dữ kiện ngôn ...

Tiếng nói đạo Phật trong thời đại của smartphone & 3G

Giờ đây, chỉ cần một ngón tay lướt trên màn hình, người ta có thể đọc kinh điển, sách ...

Làm sao để tu hành ở đạo tràng khi có nhiều chướng duyên?

Phật pháp vốn tìm người giác ngộ, khuyến người cải ác tùng thiện. Phật pháp ...

Đức Phật hàng phục Ma quân trước khi thành đạo

Trong đêm thành Đạo của Đức Phật, khi đó có đủ các loại nội ma như ma sân giận, ma tham ...

Lối tu khổ hạnh và sự hành xác không phải là con đường thoát khổ ?

Đến cuối thời kỳ sáu năm thực hành miên mật, Bồ Tát Tất Đạt Đa tự hỏi vì sao ...
Các tin đã đăng:
Trang 1234567