Phiên bản PC

Thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk Nhiệm kỳ VII (2017 - 2022)

QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đăk LăkNhiệm kỳ VII (2017 - ...

Danh Sách 225 UV Chính Thức Và 45 UV Dự Khuyết HĐTS khóa VIII

HĐTS GHPGVN khóa VIII, nhiệm 2017-2022 có 225 ủy viên chính thức, 45 ủy viên dự khuyết; ủy viên ...

Danh Sách Ban Thường Trực HĐTS GHPGVN khóa VIII

HĐTS GHPGVN khóa VIII, nhiệm 2017-2022 có 225 ủy viên chính thức, 45 ủy viên dự khuyết; ủy viên ...

Tôn Danh Ban Thường Trực Và 96 Thành Viên HĐCM Khóa VIII

Giác Ngộ online xin giới thiệu danh sách chư tôn đức được suy tôn vào HĐCM GHPGVN khóa VIII và ...
Các tin đã đăng:
Trang 1234