Phiên bản PC
Ban Thông Tin Truyền Thông GHPGVN Tỉnh Đăk Lăk
1402326189 (GMT+7)

Thành viên Ban Thông Tin Truyền Thông Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Tỉnh Đăk Lăk nhiệm kỳ năm 2012 - 2017
     


 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG NHIỆM KỲ  2012 – 2017
(kèm theo quyết định số 80/QĐ-BTS ngày 14/04/2014)
 
HÌNH HỌ VÀ TÊN PHÁP DANH NĂM SINH NGUYÊN QUÁN ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI CHỨC VỤ
Tạ Nam Trân Thiện Thông 1943 Quảng Ngãi 74/26/21 Nguyển Khuyến, Tp.BMT 0903519530 Trưởng ban
 Võ Văn Ba Thích Giác Kiến 1975 Đà Nẵng TX. Ngọc Quang, 22 Đoàn thị Điểm 0913402979 Phó ban đặc trách Báo chí
Đỗ Quang Ninh Nguyên Điền 1960 Nam Định Buôn Đung - Xã Cư ÊBur -  TP.BMT 0972288xxx Phó ban đ/trách Quản trị mạng
Phan Bá Sĩ Viên Hạnh 1952 Quảng Trị Thôn 4 xã Hòa Thuận TP.BMT 0982010146 Thư ký + Ủy viên Báo chí
Trịnh Thị Dung Ngọc Nhàn 1959 Thái Bình 52 Nguyễn Bỉnh Khiêm TP.BMT 0979722739 Thủ quỹ  + Phát hành Báo chí
Đặng Thị Thương Bảo Khánh Từ 1984 Quảng
Nam
Lê thị Hồng Gấm - TP.BMT 0981007537 Ủy viên
Kỷ thuật Website
Trần Xuân Thái Diệu Nguyên 1940 Thừa Thiên Thôn  3  xã Hòa Phú TP.BMT 0935205017 Ủy viên
Báo chí
Ngô Văn Hải Tâm Thiện 1946 Thừa Thiên 86 Đào Duy Từ TP.BMT 0987680710 Ủy viên
Báo chí
Trần Nguyễn Phương   Nhuận Đông 1979 Bình Định 38 Lê thị Hồng Gấm - TP.BMT              0987331833 Ủy viên
Kỷ thuật Website
Tống Ngọc Dũng Thiện Đạo 1958 Cần Thơ 213 Lê Hồng Phong - TP.BMT 0918274611 Ủy viên
Quản trị Website
Hoàng Hải Đăng Thiện Hạnh 1987 Bắc Ninh 163 Ng. Thị Minh Khai - TP.BMT 0987067095 Ủy viên
Quản trị Website
Nguyễn Phúc Qúy Thiện Ân 1962 Đak Lak 74/26/5 Nguyễn Khuyến - TP.BMT      0914144787 Ủy viên  Điện ảnh
Lê Văn Tưởng Tâm Niệm 1959 Thừa Thiên BTS Huyện Krông Năng - TP.BMT 0988132010 CTV BTS Krông Năng
Lâm Thị Bích TN Nhàn Liên 1958 Bắc Giang TX. Ngọc Ban, P.Tân Hòa – TPBMT 0906470696 CTV Ban TTXH
Phan Thành Lanh  Nhuận Thuận 1982 TT-Huế BTS TX. Buôn Hồ 0977997795 CTV BTS TX. Buôn Hồ
Tạ Đông Triều Thiện Hảo 1967 Quảng
Ngãi
74/26/21 Nguyễn Khuyến TP.BMT 0974760977 CTV PB.GĐPT
Nguyễn văn Thanh Vạn Tịnh 1978 Quảng
Nam
128 Thị trấn Krông Kmar 0975784639 CTV Huyện Kr ông Bông
Hoàng Văn  Thi Th. Minh Giáo 1980 TT- Huế Chùa Quan Thế Âm –H. Ea Kar 0932497997 CTV Huyện
Ea Kar
Hồ Xuân Trung Th. Tâm Định 1983 TT- Huế Chùa Phổ Quang – Huyện Cư Mgar 0935330199 CTV Ban HDPT
Bùi Vũ Th. Giác Chơn 1984 Quảng Nam Chùa Phước Thăng - H. Kr ông Păc 0907952857 CTV BTS Huyện Kr ông Păc
Hồ Văn Trinh Minh Nghiêm 1951 Hà Tỉnh Lô A54, K8 P.Tân Hòa TP.BMT 0978120479 CTV TP. Buôn Ma Thuột
Nguyễn Ngọc Đức Tuệ Đức Quy 1961 Khánh Hòa 46 Xuân Diệu-P. Tân Lợi TP BMT 0974782536 CTV Ban Hoằng Pháp
Hoàng Phước Minh Tâm Đức 1960 TT-. Huế Chùa Hoa Nghiêm, H. Ea H’ Leo 01687201069 CTV  BTS
H. Ea H’ Leo
  Nguyễn Bảo Định Thích Pháp Huệ 1977 Tiền Giang Chùa Diệu Pháp, Thôn 1 xã Ea Lê 0902979828 CTV Huyện
Ea  Súp
  Nguyễn Văn Trung Thích Nhuận Nghĩa 1985 Quảng Nam Chùa Liên Sơn - Huyện Lắk 0908233073 CTV Huyện
Lắk
                                                                                                                       

 

Các tin đã đăng: