210 452
Đông Triều. 13:57:20 10-04-2024 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Thông bạch tổ chức An cư kiết hạ PL.2568-DL.2024

Thông bạch tổ chức An cư kiết hạ PL.2568-DL.2024Căn cứ Tỳ Ni Luật tạng và truyền thống an cư kiết hạ, Tăng Ni hàng năm phải an cư ba tháng (Tiền an cư hoặc Hậu an cư) để thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới – Định – Tuệ, giữ gìn quy củ tùng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương đã ban hành Thông bạch số 89/TB-HĐTS ngày 28/3/2024 về việc tổ chức an cư kiết hạ PL.2568-DL.2024.


 
Chia sẻ với bạn bè qua: