810 137
20:52:03 16-07-2016 (GMT+7)
Ngày 14 tháng 7 năm 2016, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN họp báo cáo sinh hoạt 6 tháng đầu năm và trình bày kế hoạch Phật sự 6 ... Xem tiếp...
23:17:35 23-11-2014 (GMT+7)
Sáng ngày 21 tháng 11 năm 2014 Lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự bổ sung được diễn ra tại Văn phòng Thường trực phía Nam Trung ương ... Xem tiếp...
13:25:00 27-06-2014 (GMT+7)
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN NHIỆM KỲ VII (2012 - 2017) Xem tiếp...
13:13:57 27-06-2014 (GMT+7)
BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN NHIỆM KỲ VII (2012 - 2017) Xem tiếp...
12:32:31 17-05-2014 (GMT+7)
Danh Sách Uỷ Viên Dự Khuyết Hội Đồng Trị Sự Xem tiếp...
Các tin đã đăng: