810 417
22:57:36 21-05-2018 (GMT+7)
Đức Phật là bậc Giác ngộ cao tột, Đạo của Ngài còn được gọi là Đạo Trí tuệ - Đạo Giải thoát. Nếu là Phật tử hoặc có duyên học ... Xem tiếp...
16:44:16 12-05-2018 (GMT+7)
“Học mà không tu là đãy sách. Tu mà không học là tu mù” – Sư cụ Pháp chủ Khánh Anh nhắm hai nhóm người: nhóm nặng tín ngưỡng ham tu mà ... Xem tiếp...
15:26:09 26-06-2016 (GMT+7)
Tỳ-khưu SHRAVASTI DHAMMIKA (1951- ) Tỳ-khưu Dhammika thường được gọi là Bhante Dhammika là người Úc, sinh năm 1951 trong một gia đình theo đạo Thiên ... Xem tiếp...
06:59:13 22-06-2016 (GMT+7)
Vào năm 1945, ông Christmas Humphreys – Hội trưởng Hội Phật giáo Luân Đôn (London Buddhist Society), Anh Quốc, soạn ra 12 nguyên tắc căn bản chung cho ... Xem tiếp...
03:05:20 17-06-2016 (GMT+7)
Từ trước đến nay, trên sách báo, tạp chí, trong nhiều băng giảng, cho đến chư vị thiền sư, nhà nghiên cứu đó đây, ai cũng nói đến chánh ... Xem tiếp...
19:28:45 16-06-2016 (GMT+7)
Những lời Phật dạy (Trích lục các bài giảng trong Kinh điển Pāli) - Tỳ-khưu Bodhi biên soạn và giới thiệu 2005 - Bình Anson dịch 2016 - ... Xem tiếp...
04:44:03 11-06-2016 (GMT+7)
Đức Phật đã dạy : “Này các Kàlàmà! 1- Chớ có tin vì nghe truyền thuyết, 2- Chớ có tin vì nghe truyền thống, 3- Chớ có tin vì nghe người ... Xem tiếp...
19:01:01 12-12-2015 (GMT+7)
Bài pháp về con người bất tử do H.T thiền sư Thích Thanh Từ giảng tại TV Chân Không sau một thời gian nhập thất Xem tiếp...
14:06:01 27-05-2015 (GMT+7)
Văn-thù-sư-lợi (文殊師利) là tên dịch theo âm, thường được gọi tắt là Văn-thù, dịch nghĩa là Diệu Đức (妙德), Diệu Cát Tường ... Xem tiếp...
12:49:17 28-03-2015 (GMT+7)
Hình ảnh tâm như đài gương, như tấm kính sáng… thường được nhắc tới trong Thiền Tông Trung Hoa, Việt Nam và Nhật Bản. Thực sự không ... Xem tiếp...
13:45:45 16-03-2015 (GMT+7)
Trong diễn đàn này nhiều quý bạn hữu đã nói về niệm Phật A-Di-Đà bốn chữ hay sáu chữ. Theo tôi thì chúng ta đã học Mười hạnh Phổ-Hiền ... Xem tiếp...
13:33:09 16-03-2015 (GMT+7)
“Giới là lộ trình sống thực của chân lý, được kết tinh từ nhân cách phẩm chất đạo đức, nhằm nuôi dưỡng lớn công hạnh tự lợi, ... Xem tiếp...
16:30:24 11-03-2015 (GMT+7)
Đạo Phật ngày càng suy đồi, tha hoá, “mạt pháp”, nguyên nhân thì nhiều, nhưng đôi khi vì trong giới tu sĩ và cư sĩ không trang bị đủ kiến ... Xem tiếp...
08:33:56 03-03-2015 (GMT+7)
"...Mục đích duy nhất của chúng tôi là làm thế nào để truyền bá lời Phật dạy một cách chính xác, giúp quần chúng lắng nghe, rồi áp dụng ... Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
Trang 12