910 841
11:43:06 01-03-2015 (GMT+7)
Làm thế nào vận dụng Trí Bát nhã và lòng Từ bi phụng sự cho tất cả chúng sanh trên bước đường “Duy Tuệ Thị Nghiệp” chứ không phải ... Xem tiếp...
07:39:19 01-03-2015 (GMT+7)
1. Dẫn nhập Trong một thập niên qua, trong hàng chục bài pháp thoại cho Tăng Ni và Phật tử đăng trên trang nhà Chùa Giác Ngộ[1] và trang nhà ... Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
Trang 12
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
thongke329049
Tổng số truy cập : 329049
Người đang online : 158
Tổng số trang được xem : 5163665