310 728
Admin. 20:13:57 27-06-2014 (GMT+7) -- Lượt xem: 3651.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Ban thường trực Hội Đồng Trị Sự GHPGVN

Ban thường trực Hội Đồng Trị Sự GHPGVNBAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN NHIỆM KỲ VII (2012 - 2017)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________________________
BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN
NHIỆM KỲ VII (2012 - 2017)

STT PHÁP DANH CHỨC VỤ  
1 HT. Thích Trí Tịnh Chủ tịch Hội đồng Trị sự
Trưởng ban Tăng sự Trung ương
2 HT. Thích Từ Nhơn Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS,
Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương
3 HT. Thích Chơn Thiện Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS,
Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương
Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế
4 HT. Thích Thanh Nhiễu Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS,
Phó TB. Thường trực Ban Tăng sự TW (phía Bắc)
5 HT. Thích Trí Quảng Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế
Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Viện trưởng Học Viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. HCM
6 HT. Dương Nhơn Phó Chủ tịch HĐTS
7 HT. Thích Giác Toàn Phó Chủ tịch HĐTS
Phó trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương (phía Nam)
8 HT. Thích Thiện Tâm Phó Chủ tịch HĐTS
9 HT. Thích Thiện Duyên Phó Chủ tịch HĐTS,
Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương
10 HT. Thạch Sok Xane Phó Chủ tịch HĐTS
11 HT. Thích Bảo Nghiêm Phó Chủ tịch HĐTS
Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương
12 HT. Thích Gia Quang Phó Chủ tịch HĐTS,
Trưởng Ban Thông tin Truyền thông
13 HT. Thích Quảng Tùng Phó Chủ tịch HĐTS
Trưởng Ban Từ thiện Xã hội Trung ương
14 HT. Thích Thiện Nhơn Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS
15 HT. Thích Thiện Pháp Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng II
Phó ban Tăng sự Trung ương
16 ĐĐ. Thích Đức Thiện Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng I
17 HT. Đào Như Uỷ viên Thư ký
18 HT. Thích Thanh Duệ Uỷ viên Thư ký,
Viện trưởng Phân Viện NCPHVN - Hà Nội
19 TT. Thích Thiện Thống Uỷ viên Thư ký
20 ĐĐ. Thích Minh Tiến Uỷ viên Thư ký
21 Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn Uỷ viên Thư ký, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Thông tin Truyền thông (phía Nam)
22 TT. Thích Thanh Huân Uỷ viên Thủ quỹ
23 TT. Thích Thanh Quyết Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban giáo dục Tăng Ni Trung ương (phía Bắc)
24 HT. Thích Trung Hậu Trưởng ban Văn hóa Trung ương
25 HT. Thích Trí Tâm Trưởng ban Nghi lễ Trung ương
26 HT. Thích Thanh Nhã Uỷ viên Thường trực,
Phó TB. Thường trực Ban Nghi lễ TW (phía Bắc)
27 TT. Thích Thanh Phong Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Trung ương
28 HT. Thích Huệ Trí Trưởng ban Pháp chế
29 TT. Thích Tiến Đạt Uỷ viên Thường trực,
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Pháp chế (phía Bắc)
30 HT. Thích Thiện Tánh Trưởng ban Kiểm soát
31 HT. Thích Giác Quang Uỷ viên Thường trực,
Phó TB. Thường trực Ban Kiểm soát (phía Nam)
32 TT. Thích Quảng Hà Uỷ viên Thường trực,
Phó TB. Thường trực Ban Kiểm soát (phía Bắc)
33 TT. Thích Thanh Điện Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương (Phía Bắc)
34 TT. Thích Thanh Đạt Uỷ viên Thường trực, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội
35 HT. Thích Như Niệm Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Từ thiện xã hội Trung ương (phía Nam)
36 TT. Thích Thọ Lạc Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương (phía Bắc)
37 HT. Thích Đạt Đạo Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương (phía Nam)
38 HT. Thích Hải Ấn Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương (phía Nam)
39 HT. Thích Huệ Minh Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương (phía Nam)
40 HT. Thích Giác Giới Uỷ viên Thường trực
41 HT. Thích Quảng Xả Uỷ viên Thường trực
42 HT. Thích Thiện Sanh Uỷ viên Thường trực
43 HT. Thích Khế Chơn Uỷ viên Thường trực
44 HT. Thích Đức Thanh Uỷ viên Thường trực
45 TT. Thích Thanh Chính Uỷ viên Thường trực
46 TT. Thích Thanh Phúc Uỷ viên Thường trực
47 TT. Thích Tấn Đạt Uỷ viên Thường trực
48 TT. Thích Huệ Thông Uỷ viên Thường trực
49 HT. Danh Đổng Uỷ viên Thường trực
50 TT. Danh Lung Uỷ viên Thường trực
51 TT. Thích Minh Thành Uỷ viên Thường trực
52 TT. Thích Tâm Đức
(Tp. HCM)
Uỷ viên Thường trực
53 HT. Thích Thiện Nguyện Uỷ viên Thường trực
54 TT. Thích Truyền Cường Uỷ viên Thường trực
55 TT. Thích Bửu Chánh Uỷ viên Thường trực
56 ĐĐ. Thích Phước Nguyên Uỷ viên Thường trực
57 NT. TN Ngoạt Liên Uỷ viên Thường trực
58 NT. TN Tịnh Nguyện Uỷ viên Thường trực
59 NS. TN Huệ Từ Uỷ viên Thường trực
60 GS. TS Lê Mạnh Thát Uỷ viên Thường trực
61 Cư sĩ Phạm Nhật Vũ Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Thường trực ban Thông tin Truyền thông
Chia sẻ với bạn bè qua:
thongke450835
Tổng số truy cập : 450835
Người đang online : 3211
Tổng số trang được xem : 6710561