310 556
Đông Triều. 07:33:59 07-12-2022 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN

Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVNSáng 29-11, tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 đã chính thức tấn phong 1.581 vị Sư cô lên hàng giáo phẩm Ni sư.
Chia sẻ với bạn bè qua: