310 355
Đông Triều. 12:14:30 12-05-2021 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Công văn về việc tụng kinh cầu Quốc thái dân an mùa Phật đản PL.2565 – DL.2021

Công văn về việc tụng kinh cầu Quốc thái dân an mùa Phật đản PL.2565 – DL.2021Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN kêu gọi các chùa, cơ sở tự viện thực hành khóa lễ tụng kinh cầu nguyện Quốc thái dân an, dịch bệnh sớm tiêu trừ trong mùa Phật đản: kinh Khánh Đản, kinh Chuyển Pháp Luân, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư…

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
——————–

Số: 109/HĐTS-VP1
V/v cầu nguyện Quốc thái dân an,
dịch bệnh tiêu trừ trong mùa Phật đản   
PL. 2565 – DL. 2021.

                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                —————————-

               
                             Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2021

 

 

     Kính gửi:
     – Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố;
     – Các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước.

Mùa Phật đản PL. 2565 – DL. 2021 bắt đầu diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến rất phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Một số địa phương đã có văn bản tạm dừng các sinh hoạt nghi lễ tôn giáo tập trung.

Vì vậy, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự yêu cầu Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố và Tăng Ni các chùa, cơ sở tự viện tiếp tục phát huy tinh thần chống dịch như chống giặc, theo sát diễn biến tình hình dịch bệnh, thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, các văn bản chỉ đạo của UBND các tỉnh, thành phố trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, vận dụng sáng tạo các hình thức kính mừng Phật đản vừa đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh, vừa đáp ứng nhu cầu phục vụ tín ngưỡng tâm linh cho nhân dân, đồng bào Phật tử trong mùa Phật đản. Khuyến khích các hình thức kính mừng Phật đản trực tuyến, online, các gia đình Phật tử tôn trí bồn tắm Phật tại tư gia.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN kêu gọi các chùa, cơ sở tự viện  thực hành khóa lễ tụng kinh cầu nguyện Quốc thái dân an, dịch bệnh sớm tiêu trừ trong mùa Phật đản: kinh Khánh Đản, kinh Chuyển Pháp Luân, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư… Giáo hội kêu gọi Tăng Ni, Phật tử hãy thể hiện tinh thần tương thân, tương ái bằng việc tiếp tục ủng hộ quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương, cứu trợ các hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Kính chúc Chư tôn đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử mùa Phật đản an lành trong Chính pháp.

Trân trọng!

Nơi nhận:
– Như trên;
– Ban TTr HĐTS;
– BTGCP;
– Lưu: VP1, VP2.

                           TM. BAN THƯỜNG TRỰC
                            CHỦ TỊCH

                         (Đã ký)
 

                             Hòa thượng Thích Thiện Nhơn        

 

Chia sẻ với bạn bè qua: