110 395
Đông Triều. 08:25:57 13-05-2021 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Phật giáo Đắk Lắk: phòng chống dịch Covid-19 trước diễn biến lây nhiễm mới

Phật giáo Đắk Lắk: phòng chống dịch Covid-19 trước diễn biến lây nhiễm mớiTrước diễn biến phức tạp của dịch covid-19 đang lây nhiễm từ nhiều nguồn khác nhau trong cộng đồng, tại tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện ca dương tính. Thực hiện công văn số 1988/BNV-TGCP ngày 07 /05/ 2021 của Bộ Nội vụ; Công văn số 106 CV/ HĐTS ngày 08/05/ 2021 của Hội đồng Trị sự GHPGVN; Công văn số 3906/ UBND-KGVX ngày 09/05/ 2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid-19.
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH ĐẮK LẮK
BAN TRỊ SỰ
  Số: 63 /CV-BTS
V/v Tiếp tục tăng cường nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trước diễn biến lây nhiễm mới
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                Đắk Lắk, ngày 13 tháng 05 năm 2021


            Kính gửi:       Các Ban, Ngành Trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh;
                                   - Ban Trị sự GHPGVN các Huyện, Thị xã, Thành phố;
                                   - Các Cơ sở Phật giáo trong toàn tỉnh Đắk Lắk.

 
      Trước diễn biến phức tạp của dịch covid-19 đang lây nhiễm từ nhiều nguồn khác nhau trong cộng đồng, tại tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện ca dương tính. Thực hiện công văn số 1988/BNV-TGCP ngày 07 /05/ 2021 của Bộ Nội vụ; Công văn số 106 CV/ HĐTS ngày 08/05/ 2021 của Hội đồng Trị sự GHPGVN; Công văn số 3906/ UBND-KGVX ngày 09/05/ 2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid-19.

          Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk yêu cầu:
 1. Luôn chuẩn bị sẵn nước sát khuẩn và khẩu trang, nhắc nhở mọi người khi đến chùa phải đeo khẩu trang, rửa tay nước sát khuẩn (có điều kiện nên trang bị máy sát khuẩn). Bám sát diễn biến của tình hình dịch bệnh, thực hiện nghiêm theo sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, trong tất cả các sinh hoạt Phật sự tại Tự viện phải bảo đảm an toàn tuyệt đối (Trụ trì, Trưởng Ban Hộ tự) phải chịu trách nhiệm trước Giáo hội và chính quyền các cấp.
   
 2. Đại lễ Phật đản PL. 2565 - Tân Sửu 2021 năm nay không tổ chức đại chúng vân tập tại các lễ đài tập trung, không rước xe hoa, kiệu hoa, xe đạp hoa… nên tổ chức tại Tự viện khóa lễ không quá 30 người thực hiện nghiêm biện pháp 5k.
   
 3.  An cư Kiết hạ năm nay chư Tăng, Ni an cư tại chỗ không tổ chức An cư tập trung (các kỳ Bố tát của 03 tháng an cư Tăng, Ni tịnh tu tại Tự viện không tập trung).
   
 4.  Thực hiện khai báo y tế, tự cách ly và theo dõi sức khỏe nếu có tiếp cận người dương tính, Nâng cao nhận thức về nguy hiểm lây nhiễm, bùng phát của dịch bệnh covid-19 cho cộng đồng Phật tử và nhân dân .
   
 5. Kêu gọi người dân khi phát giác có trường hợp nhập cảnh trái phép phải báo ngay với cơ quan chức năng để phòng chống nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.
        Kính đề nghị Quý Ban, các Tự viện và Tăng, Ni Phật tử thực hiện  nghiêm nội dung công văn này.
            Trân trọng./.
 


Nơi nhận:
- Như trên
“để thực hiện”;
- BDV, UBMTTQVN Tỉnh;
- SNV-BTG, Công an Tỉnh;
-UBND cácHuyện, Thị xã,
Thành phố trong toàn Tỉnh           
“để biết”
- Lưu VP-BTS.
TM/ BAN THƯỜNG TRỰC
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

          Hòa thượng Thích Châu Quang     


 
 
Chia sẻ với bạn bè qua: