910 392
Hành Chánh Giáo Hội » Các Mẫu Đơn
Chia sẻ với bạn bè qua:
Đông Triều. 14:51:49 07-11-2020 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Các Mẫu đơn Hành chánh

Các Mẫu đơn Hành chánhĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TĂNG NI
  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM   
TỈNH ĐẮK LẮK
 
      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                
ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TĂNG NI


   Kính gởi:  -Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk,
                  -Ban Trị sự GHPGVN Thành phố/Thị xã/Huyện: ………............…............................…...
                                                                           
Con tên là: ............................................................... Pháp danh: ……………....................……....
Sinh năm: ............................ Chánh quán (huyện, tỉnh):………..……..........................………………
Giấy CMND số:……………………....... Cấp ngày:..............................Tại: ......................................
Hộ khẩu thường trú tại(ghi đủ):……………………..................................………………………………………
……………………………………………………………….........................................................................
Bổn sư: …………………………………………….........................................................………………………
Địa chỉ của Bổn sư: ………………………...................................................................................……………………………………………………………………...........................................................
Trình độ văn hóa: ................................ ;Trình độ Phật học: …………….............................………
Thọ giới Tỳ kheo/Tỳ kheo Ni năm: ................................ tại Đại Giới đàn: …………….........................
Do Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh/Thành: ………….................................................................  tổ chức
Hiện tu học tại Chùa/Tịnh xá: ........................................................... ;Địa chỉ: …………....................
……………………………………………………………………………………………........................................
Kính xin Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk xem xét và trình Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN cho phép Con được đăng ký vào danh bộ Tăng Ni GHPGVN và được cấp giấy Chứng nhận Tăng Ni để con được đầy đủ pháp nhân trên đường tu học.
 
Hồ sơ đính kèm:                           
-01 Sơ yếu lý lịch có dán ảnh
(4 mặt giấy, có chứng nhận của UBND xã nơi thường trú);                
-01 Bản sao CMND (có thị thực);
-01 Bản sao Chứng điệp thọ giới
Tỳ kheo/Tỳ kheo Ni (có thị thực).
-02 ảnh 2x3;
.............,ngày.............. tháng ........... năm.....................
Ký tên
 
                  
         
Ý KIẾN CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN
Thành phố/Thị xã/Huyện: .........................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
 Ý KIẾN CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐẮK LẮK:
Kính đề nghị Hội đồng Trị sự  GHPGVN và Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội xem xét cho phép Tỳ kheo/Tỳ kheo Ni:....................................................................................................................................................................................
Được cấp Giấy Chứng nhận Tăng Ni như Đơn xin.
 
Đắk Lắk, ngày: .............tháng .................. năm ..................

TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
GHPGVN TỈNH ĐẮK LẮK
TRƯỞNG BAN kiêm TRƯỞNG BAN TĂNG SỰ

Hòa thượng Thích Châu Quang
                                                                                                                                                                                    
Chia sẻ với bạn bè qua:
Các tin đã đăng: