810 521
Đông Triều. 02:56:08 24-09-2020 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

TƯGH hướng dẫn về tấn phong giáo phẩm

TƯGH hướng dẫn về tấn phong giáo phẩmThông báo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN, ngày 18-9-2020 về tấn phong giáo phẩm tại Hội nghị thường niên kỳ 5 khóa VIII, gởi đến Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh, thành phố.

Theo đó, để việc tấn phong giáo phẩm tại Hội nghị thường niên TƯGH đúng thủ tục, trình tự theo qui định, Ban Thường trực HĐTS, Ban Tăng sự T.Ư hướng dẫn việc đăng ký tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư tại Hội nghị thường niên kỳ 5 khóa VIII TƯGH như sau:

Tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Ni trưởng có tuổi đời từ 60 trở lên; tuổi đạo từ 40 hạ lạp trở lên hoặc năm thọ giới Tỳ-kheo/ Tỳ-kheo-ni từ năm 1980 trở lên.

Tấn phong giáo phẩm Thượng tọa, Ni sư có tuổi đời từ 45 trở lên; tuổi đạo từ 25 hạ lạp trở lên hoặc năm thọ giới Tỳ-kheo/ Tỳ-kheo-ni từ năm 1995 trở lên.

Những Tăng, Ni hội đủ điều kiện theo quy định của Hiến chương, Nội quy Ban Tăng sự T.Ư, các Ban tiến hành lập hồ sơ và danh sách đăng ký việc tấn phong giáo phẩm với TƯGH; thông báo việc tấn phong giáo phẩm với Ủy ban Nhân dân, Ban Tôn giáo tỉnh, thành phố.

Hồ sơ gồm có: Bản sao giáo chỉ tấn phong Thượng tọa/ Ni sư (đối với tấn phong giáo phẩm Hòa thượng/ Ni trưởng); Bản sao Giấy chứng nhận Tăng Ni, chứng điệp thọ giới Tỳ-kheo/ Tỳ-kheo-ni (đối với tấn phong giáo phẩm Thượng tọa, Ni sư); Sơ yếu lý lịch; Phiếu lý lịch tư pháp số 1; Văn bản đề nghị và danh sách Tăng Ni được đề nghị tấn phong giáo phẩm.

Các trường hợp không hội đủ điều kiện theo quy định, Ban Thường trực HĐTS, Ban Tăng sự TƯ sẽ không trình Hội nghị xem xét, thông qua.

Sau khi Hội nghị kỳ 5 khóa VIII TƯGH thông qua, Tăng Ni được sử dụng danh xưng giáo phẩm theo quy định. Đến Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (2022 - 2027), Đức Pháp chủ GHPGVN sẽ ký quyết định ban hành giáo chỉ Tấn phong.

Thời gian gửi hồ sơ, trước ngày 15-12-2020.

Các tỉnh, thành phía Bắc hồ sơ gửi về Văn phòng TƯGH, chùa Quán Sứ số 73 phố Quán Sứ, TP.Hà Nội; Các tỉnh, thành phía Nam hồ sơ gửi về Văn phòng 2 TƯGH, thiền viện Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

Thông báo số 342/ TB/.HĐTS-BTS TW do HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư ấn ký, ban hành.


 

Chia sẻ với bạn bè qua: