710 702
Đông Triều. 14:04:18 01-02-2021 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Phật giáo Đắk Lắk tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến trong dịp Tết nguyên đán Xuân Tân Sửu

Phật giáo Đắk Lắk tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến trong dịp Tết nguyên đán Xuân Tân SửuTrước diễn biến phức tạp của CoVid-19 tại Việt Nam đang lây nhiễm từ nhiều nguồn khác nhau trong cộng đồng tại tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và một số tỉnh thành khác trong cả nước.
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH ĐẮK LẮK
BAN TRỊ SỰ
                  Số: 13/CV-BTS
V/v thực hiện nghiêm các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến trong dịp Tết nguyên đán Xuân Tân Sửu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 
                        Đắk Lắk, ngày  01 tháng 02 năm 2021

       Kính gửi:      Các Ban, Ngành Trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh;
                              - Ban Trị sự GHPGVN các Huyện, Thị xã, Thành phố;
                               - Các Cơ sở Phật giáo trong toàn Tỉnh Đắk Lắk.
 
Trước diễn biến phức tạp của CoVid-19 tại Việt Nam đang lây nhiễm từ nhiều nguồn khác nhau trong cộng đồng tại tỉnh Quảng Ninh,  Hải Dương và một số tỉnh thành khác trong cả nước.

Thực hiện nghiêm chỉ thị số 01/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 05/ 01/ 2021, chỉ thị số 05/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ ngày 28/01/2021, Công văn số 416/BNV – TGCP ngày 29/01/2021 của BanTôn giáo Chínhphủ, Công văn số 21/CV-HĐTS GHPGVN.
     Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk yêu cầu:
  1. Luôn chuẩn bị sẵn nước sát khuẩn khẩu trang nhắc nhở mọi người khi đến chùa phải đeo khẩu trang rửa tay nước sát khuẩn có điều kiện nên trang bị máy sát khuẩn
    2. Bám sát diễn biến của tình hình dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, trong tất cả các sinh hoạt phật sự tại Tự viện phải đảm bảo an toàn tuyệt đối (Trụ trì, trưởng Ban Hộ Tự) phải chịu trách nhiệm trước giáo hội và chính quyền các cấp.

     3.  Thực hiện khai báo y tế, tự cách ly và theo dõi sức khỏe Nếu đi qua vùng dịch. Nâng cao nhận thức về nguy hiểm lây nhiễm, bùng phát của dịch bệnh covid-19, cho cộng đồng Phật tử và nhân dân.  Khi phát giác có trường hợp nhập cảnh trái phép phải báo ngay với cơ quan chức năng để đề phòng chống nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.
        Kính chúc Chư Tôn đức Tăng Ni quý Phật tử thân tâm an lạc
      Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên
“để thực hiện”;
 - BDV, UBMTTQVN Tỉnh;
- SNV-BTG, Công an Tỉnh;
UBND các Huyện, Thị xã;
Thành phố trong toàn Tỉnh
“Để biết”
- Lưu VP-BTS.                                                        
TM/ BAN THƯỜNG TRỰC
TRƯỞNG BAN

        ( Đã ký)               

            Hòa Thượng Thích Châu Quang
 

 
Chia sẻ với bạn bè qua: