510 347
Đông Triều. 08:49:10 10-06-2022 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Thông báo tổ chức khóa tu mùa hè cho thanh,thiếu niên Phật tử và học sinh hè 2022.

 Thông báo tổ chức khóa tu mùa hè cho thanh,thiếu niên Phật tử và học sinh hè 2022.Thực hiện công văn số 198/HĐTS-VP1 của Ban Thường trực HĐTS do Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS ký ngày25/05/2022 về việc tổ chức khóa tu mùa hè cho thanh, thiếu niên Phật tử và học sinh hè 2022; Căn cứ nhu cầu sinh hoạt tu học và giải trí lành mạnh của sinh viên, học sinh Phật tử trong mùa nghỉ hè năm 2022.
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH ĐẮK LẮK
BAN TRỊ SỰ
Số:118 /TB-BTS
V/v tổ chức khóa tu mùa hè cho thanh,
thiếu niên Phật tử và học sinh hè 2022      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

                              Đắk Lắk, ngày 07 tháng 06 năm 2022
 

      Kính gửi:     -    Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Đắk Lắk
 
 •                      Ban Trị sự GHPGVN các thành phố, huyện, thị xã
 •                     Chùa, cơ sở tự viện GHPGVN tại tỉnh Đắk Lắk.
Thực hiện công văn số 198/HĐTS-VP1 của Ban Thường trực HĐTS do Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS ký ngày25/05/2022 về việc tổ chức khóa tu mùa hè cho thanh, thiếu niên Phật tử và học sinh hè 2022;
Căn cứ nhu cầu sinh hoạt tu học và giải trí lành mạnh của sinh viên, học sinh Phật tử trong mùa nghỉ hè năm 2022.
          Đến nay, tình hình dịch bệnh tại Việt Nam đã được kiểm soát tốt, mọi sinh hoạt đời sống xã hội đã trở lại bình thường. Vì vậy, Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk đề nghị Ban Hướng dẫn Phật tử cấp tỉnh, Phân ban Thanh Thiếu niên Phật tử thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Trị sự GHPGVN các thành phố, thị xã, huyện trong toàn tỉnh thông qua Ban Hướng dẫn Phật tử cấp huyện, các chùa, cơ sở, tự viện trong toàn tỉnh tổ chức các chương trình tu học cho các cháu thanh, thiếu niên, học sinh và các chương trình sinh hoạt Phật pháp, đạo đức truyền thống nhằm tạo sân chơi lành mạnh, không gian trị liệu tâm lý, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho giới trẻ.
          Trong tổ chức, các đơn vị tổ chức cần thực hiện các điều sau:
 1. Thủ tục hành chánh:
 • Ban Hướng dẫn Phật tử cấp huyện, thị, trụ trì các tự viện gửi TỜ TRÌNH  kế hoạch tổ chức xin phép đến:
 1. Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị trực thuộc để giúp đỡ,
 2. Phân ban Thanh Thiếu nhi Phật tử tỉnh để được cố vấn và hỗ trợ.
 3. Các cơ quan chức năng nhà nước, tùy quy mô lớn nhỏ.
 • Nội dung Tờ trình kế hoạch tổ chức gồm: Ban Tổ chức, Ban Giảng huấn – Giáo thọ, đối tượng thanh thiếu niên Phật tử tham gia, số lượng và nội dung chương trình.
 • Sau khóa tu, gửi bản báo cáo kết quả khóa tu và những đúc kết kinh nghiệm, đề nghị trong công tác tổ chức về Ban HDPT cấp huyện, thị và Phân ban Thanh Thiếu nhi Phật tử cấp tỉnh để ghi nhận.
 1. Thời gian: từ 01 ngày đến 10 ngày, tùy vào nội dung chương trình của khóa tu và điều kiện khách quan ở mỗi địa phương.
 2. Địa điểm: có thể chọn các tự viện đủ điều kiện cơ sở vật chất, hoặc khu du lịch sinh thái, công viên hay một địa điểm hợp pháp, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt tu học.
 3. Yêu cầu: đảm bảo an toàn trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19, các bệnh dễ lây lan ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng. Số lượng khóa sinh tham gia phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất tự viện. Đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và y tế cộng đồng.
 4. Nội dung và hình thức
Tùy theo nhu cầu của mỗi địa phương mà BTC tổ chức sinh hoạt tu học, vui chơi giải trí lành mạnh sao cho phù hợp với giới trẻ nhưng phải phù hợp tinh thần Phật pháp, tuân thủ đúng hiến chương giáo hội và pháp luật nhà nước.
Nên thực hiện theo các nội dung và hình thức như sau:
 • Chọn các đề tài pháp thoại liên quan đến: Lịch sử đức Phật, Nhân quả, Nghiệp báo, Tam bảo, Ngũ giới, Bát chánh đạo, Thập thiện, Tri ân – Báo ân, Phật pháp ứng dụng cho tuổi trẻ, Sống đạo đức theo lời Phật dạy, Phật giáo và hạnh phúc gia đình, Phật giáo và môi trường, v.v…
 • Giới thiệu các hoạt động Phật sự và sinh hoạt tu học trong thời đại ngày nay như: Phật hóa gia đình, Lợi ích việc tham gia Gia đình Phật tử hoặc Câu lạc bộ Thanh thiếu nhi Phật tử, Tổ chức lễ Hằng thuận khi kết hôn, Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tu học tự thân, Thực tập oai nghi, nét đẹp người Phật tử, các nghi lễ căn bản trong Phật giáo, v.v…
 • Việc hành trì, nghi lễ, thời khóa sinh hoạt có thể linh hoạt vận dụng, gồm: Tụng kinh Phước Đức, kinh Từ Bi, Kinh Vu Lan – Báo hiếu, Niệm Phật, Trì chú, Thực tập thiền tọa, Kinh hành, Lễ sám, Hoa đăng, Văn nghệ, Pháp đàm, Thi giáo lý, Rèn luyện thể chất, Kỹ năng sống, v.v…
Đề nghị quý Ban, Phân ban, Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị nhanh chóng triển khai và nghiêm túc thực hiện có hiệu quả, phổ biến tinh thần nội dung này tới các chùa trong toàn tỉnh.
Kính chúc chư Tôn đức và quý vị thân tâm an lạc, Phật sự viên thành
Nơi nhận:
 • Như trên
 • Lưu VP
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
TRƯỞNG BAN

( đã ký)

                Hòa thượng Thích Châu Quang         
 









 
Chia sẻ với bạn bè qua: