210 813
Nguyễn Phương. 06:35:14 07-10-2023 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Thông báo: Đăng ký thọ giới Thập thiện – Bồ tát tại gia

Thông báo: Đăng ký thọ giới Thập thiện – Bồ tát tại giaCăn cứ tinh thần của phiên họp Ban thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk ngày 18/9/2023. Ban Thường trực Ban Trị sự nhất trí Tờ trình ngày 10/9/2023 của chùa Sắc tứ Khải Đoan, nhân lễ Húy nhật lần thứ 30 cố Hòa thượng Thích Quang Huy tổ chức giới đàn truyền thọ Thập thiện - Bồ tát giới cho tại gia với danh xưng GIỚI ĐÀN QUANG HUY, tạo thuận duyên cho Phật tử tại gia có đủ duyên lành lãnh thọ giới pháp tiến tu đạo nghiệp.
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH ĐẮK LẮK
BAN TRỊ SỰ
Số: 202/TB-BTS
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc             
        Đắk Lắk, ngày 03 tháng 10 năm 2023
                                                  THÔNG BÁO
V/v  Đăng ký thọ giới Thập thiện – Bồ tát giới tại gia
Nhân Húy nhật lần thứ 30 cố nhị vị Hòa thượng Thích Đức Thiệu – Thích Quang Huy

Kính gửi:     - Ban Trị sự GHPGVN Huyện -Thị xã – TP. Buôn Ma Thuột
- Chư Tôn đức Tăng, Ni trụ trì các Tự viện trong tỉnh Đắk Lắk.
- Ban Hộ tự, ban Hộ trì Tam bảo các đơn vị Tự viện trong tỉnh Đắk Lắk.

 - Căn cứ tinh thần của phiên họp Ban thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk ngày 18/9/2023. Ban Thường trực Ban Trị sự nhất trí Tờ trình ngày 10/9/2023 của chùa Sắc tứ Khải Đoan, nhân lễ Húy nhật lần thứ 30 cố Hòa thượng Thích Quang Huy tổ chức giới đàn truyền thọ Thập thiện - Bồ tát giới cho tại gia với danh xưng GIỚI ĐÀN QUANG HUY, tạo thuận duyên cho Phật tử tại gia có đủ duyên lành lãnh thọ giới pháp tiến tu đạo nghiệp.
 - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk thông báo đến Ban Trị sự các Huyện, Thị xã, Thành phố triển khai thông báo này đến Chư tôn đức trụ trì, quý Ban Hộ Trì Tam Bảo các tự viện triển khai đến quý Phật tử phát tâm thọ trì giới pháp xin đăng ký về Ban Tổ chức theo nội dung như sau:
  1. CHƯƠNG TRÌNH:

Ngày 28/9 năm Quý Mão (11/11/2023)
17h30: Giới tử tập trung - Ổn định tổ chức và phát thẻ Giới tử
19h00: Sám hối Hồng danh
21h00: Hô canh tọa thiền
21h30: Chỉ tịnh.
Ngày 29/9 năm Quý Mão (12/11/2023) 
03h45: Thức chúng 
04h00: Hô canh tọa thiền 
04h45: Lễ sám
05h30: Chấp tác (tổng vệ sinh)
06h30: Tảo thực
08h00: Sám hối - Thù ân
09h00: Khai đạo Giới tử
10h00: Lễ cúng ngọ - Tiến linh
10h45: Nghi thức cúng Quá đường cho Giới tử - Kinh hành niệm Phật
12h00: Chỉ tịnh
13h00: Giới tử tập nghi thức
13h30: Cung an Chức sự
14h00: Truyền thọ Thập thiện - Bồ tát giới tại gia.
16h00: Giới tử lễ tạ giới Sư
16h30: Hoàn mãn.
Ngày 02/10 năm Quý Mão (14/11/2023)
09h00 -11h00: Lễ tưởng niệm Húy nhật (có chương trình riêng)
II. ĐỐI TƯỢNG:
Quý Phật tử trong tỉnh Đắk Lắk và các Tỉnh thành lân cận.
1. Thọ Thập thiện giới:
- Phật tử đã thọ Tam quy - Ngũ giới.
- Phật tử chưa thọ Tam quy - Ngũ giới nhưng có niềm tin vững chắc và nhiệt thành tu tập muốn được Quy y Tam bảo và Thọ trì Thập thiện giới. Trường hợp này phải được sự đề cử giới thiệu của vị Trụ trì đơn vị mà Giới tử đang sinh hoạt.
2. Thọ tại gia Bồ tát giới:
- Phật tử đã thọ Thập thiện giới.
III. ĐĂNG KÝ:
1. Đăng ký theo đơn vị:
- BTC sẽ gửi Thông báo và mẫu đăng ký về tất cả các Tự viện trong toàn Tỉnh. Các Giới tử liên lạc với Trụ trì hoặc Ban Hộ tự để nhận ĐƠN XIN PHÁT NGUYỆN THỌ GIỚI và gửi nộp hồ sơ xin thọ giới của đơn vị mình.
 Ghi chú: BTC sẽ nhận hồ sơ và gửi Chứng nhận Thọ giới theo danh sách của từng đơn vị.
2. Đăng ký trực tiếp với Ban Tổ chức:
- Giới tử nhận mẫu ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ THỌ GIỚI tại Phòng Tiếp Lễ chùa Sắc tứ Khải Đoan hoặc nhận file điện tử online trên website: http://khaidoan.com.vn/
hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tiếp Lễ chùa Khải Đoan.
3. Thời gian đăng ký:
- Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/09 Quý Mão (24/10/2023).
4. Hồ sơ Giới tử gồm:
- Danh sách Giới tử của đơn vị (Trường hợp đăng ký theo đơn vị), Trụ trì hoặc Trưởng ban Hộ tự ký tên và đóng dấu.

- ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ THỌ GIỚI
- 2 tấm hình thẻ 2x3cm (có ghi tên và năm sinh ở mặt sau) để làm CHỨNG NHẬN THỌ GIỚI.
-Bản Photo Phái Quy Y Tam bảo (với Giới tử cầu thọ Thập thiện giới). Bản Photo Chứng Nhận Thọ Giới (hoặc Chứng Điệp Thọ Giới với giới tử cầu thọ tại gia Bồ Tát giới)
- Bản Photo CMND/ CCCD/ Hộ chiếu của Giới tử.
- Phí cúng dường: 250.000đ/người (gồm làm Bảng tên, Chứng điệp, phụ vào Lễ tạ thập sư . . .).
Ghi chú:  BTC đề nghị Quý Phật tử đến thọ giới chỉ mang vật dụng cá nhân, không mang theo phương tiện cá nhân (các loại xe). Xin hoan hỷ.
 

TM. BAN THƯỜNG TRƯC

TRƯỞNG BAN

 

Hòa thượng Thích Châu Quang


 

Tải về: MẪU ĐƠN PHÁT NGUYỆN THỌ GIỚI
Chia sẻ với bạn bè qua: