610 709
Đông Triều. 06:25:45 07-12-2023 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Thông báo về việc Tấn phong Giáo phẩm năm 2023

Thông báo về việc Tấn phong Giáo phẩm năm 2023Để việc tấn phong giáo phẩm đúng trình tự quy định, thông báo đến Chư Tôn đức Tăng, Ni các Tự viện việc tấn phong giáo phẩm theo công văn của Hội đồng Trị sự đã ban hành.

Căn cứ công văn số 534/TB-HĐTS ngày 29/11/2023, về việc tấn phong giáo phẩm tại Hội nghị thường niên kỳ 3 khóa IX GHPGVN.

Theo đó, Chư tôn đức Tăng, Ni tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Ni trưởng đủ điều kiện: tuổi đời từ 60 trở lên (sinh từ năm 1963 trở về trước) và 40 hạ lạp trở lên (thọ giới Tỳ-kheo/ Tỳ-kheo-ni từ năm 1983 trở về trước).

Về tấn phong giáo phẩm Thượng tọa, Ni sư: Chư tôn đức có tuổi đời từ năm 1978 trở về trước (từ 45 tuổi trở lên) và có 25 hạ lạp trở lên (thọ giới Tỳ-kheo/ Tỳ-kheo-ni từ năm 1998 trở về trước).

Quý Tôn đức Tăng, Ni hội đủ các điều kiện trên tiến hành lập hồ sơ đăng ký việc tấn phong giáo phẩm, hồ sơ gồm:

- Đối với tấn phong giáo phẩm Hòa thượng/ Ni trưởng: Bản copy (có thị thực) giáo chỉ tấn phong giáo phẩm Thượng tọa/Ni sư;

- Đối với tấn phong giáo phẩm Thượng tọa, Ni sư: Bản copy (có thị thực) giấy Chứng nhận Tăng Ni, Chứng điệp kiết hạ (hoặc xác nhận của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh có đủ thời gian An cư kiết hạ theo quy định tấn phong), Chứng điệp thọ giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni;

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương);

- Phiếu lý lịch tư pháp số 1.

Vì tinh thần Phật sự chung, Chư Tôn đức Tăng, Ni hoan hỷ liên hệ văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị địa phương để đăng ký hồ sơ.

Trân trọng.

Ban TT-TT Phật giáo Đắk Lắk
 
Chia sẻ với bạn bè qua: