710 350
Đông Triều. 12:00:12 23-04-2022 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Về việc Tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật lịch: 2566 – DL. 2022

 Về việc Tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật lịch: 2566 – DL. 2022Hân hoan cùng niềm vui chung với Tăng Ni, Phật tử trên toàn thế giới về ngày Đại lễ Phật đản đã được Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc công nhận là Lễ hội văn hóa Tôn giáo của thế giới, kỷ niệm Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni bao gồm: Đản sinh - Thành đạo - nhập Niết bàn hay còn gọi là Đại lễ Tam hợp.
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH ĐẮK LẮK
BAN TRỊ SỰ
Số:  87/TB-BTS
V/v Tổ chức Đại Lễ Phật Đản
Phật lịch: 2566 – DL. 2022
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                    Đắk Lắk, ngày 22 tháng 04 năm 2022
                                                                                 
THÔNG BÁO

Kính gửi:
- Các Ban, Phân ban Trực thuộc Ban Trị sự Tỉnh;
- Ban Trị sự GHPGVN các Thành phố, Thị xã, Huyện;
- Chư Vị Đặc Trách Phật Giáo tại các Huyện;
- Chư Tôn Đức Tăng, Ni Trụ Trì, Ban Hộ Tự các Tự viện;
- Chư Tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng, Ni và Phật tử trong toàn Tỉnh.

Kính thưa quý vị!
Hân hoan cùng niềm vui chung với Tăng Ni, Phật tử trên toàn thế giới về ngày Đại lễ Phật đản đã được Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc công nhận là Lễ hội văn hóa Tôn giáo của thế giới, kỷ niệm Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni bao gồm: Đản sinh - Thành đạo - nhập Niết bàn hay còn gọi là Đại lễ Tam hợp.

- Tham chiếu Thông bạch số: 085/TB-HĐTS ngày 23/3/2022 của Hội đồng Trị sự GHPGVN, V/v Hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật Đản PL. 2566 – DL. 2022.

- Căn cứ cuộc họp thường kỳ ngày 04/04/2022  Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật Đản, PL. 2566 –  DL 2022.

- Căn cứ Văn bản số: 785/SNV-BTG ngày 22 /04 /2022 của Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo V/v tổ chức Đại lễ Phật đản PL: 2566 – DL.2022.

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk kính Thông báo đến quý Ban, Phân ban chuyên ngành trực thuộc Ban Trị sự Tỉnh; Ban Trị sự GHPGVN các Huyện, Thị xã, Thành phố; quý vị Đặc trách Phật giáo Huyện; chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni trụ trì, Ban Hộ tự, Hộ Trì Tam bảo cùng toàn thể Phật tử trong toàn Tỉnh với nội dung như sau:

I- CÔNG TÁC TỔ CHỨC:
A- Ban Chứng minh:        Hòa thượng Thích Giác Thanh;
                                         Hòa thượng Thích Giác Chí.                        
B- Ban Tổ chức:
Trưởng Ban:                  Hòa thượng Thích Châu Quang.
Phó Trưởng Ban:           Hòa thượng  Thích Giác Tiến;
"                                    Thượng tọa Thích Hải Thông;
"                                    Thượng tọa Thích Giác Phổ;
"                                     Đại đức Thích Giác Ngộ;
"                                    Đại đức Thích Quảng Đàm;
"                                    Sư cô Thích nữ Tịnh Minh.
Thư ký:                         Đại đức Thích Minh Phương;
"                                    Đại đức Thích Minh Đăng.
Thủ quỹ:                       Sư cô Thích nữ Khánh Đức.
       Và các chư tôn đức, cư sĩ thành viên Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh.

C- Địa điểm tổ chức Lễ đài chính thức:
-Lễ đài chính  Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Ban Trị sự GHPGVN TP BMT: chùa Sắc tứ khải Đoan 117 Phan Bội Châu, P. Thống Nhất,TP BMT,tỉnh Đắk Lắk.
-Lễ đài  Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thuộc tỉnh: Tùy địa điểm thích hợp cho phép.

D- Thời gian Tổ chức lễ Phật Đản: Từ ngày 01/4 – 15/4/Nhâm Dần (tức  01/5 – 15/5/2022), trong đó:
– Tuần lễ Phật đản: Từ ngày mùng 08/4 – 15/4/Nhâm Dần (08/5 –  15/5/2022);
– Chính lễ ngày 15 tháng 4 năm Nhâm Dần (15/5/2022). 

II- NỘI DUNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN:
Trong ngày Đại lễ Phật Đản, các văn bản và biểu ngữ được sử dụng thống nhất trong Đại lễ như sau:
  1. Các văn bản:
  1. Thông điệp Phật đản PL. 2566 của Q. Đức Pháp chủ GHPGVN.
  2. Diễn văn Đại Lễ Phật đản PL. 2566 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.
  3. Bài giảng về ý nghĩa Phật đản PL.2566 của Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN.
B. Các biểu ngữ:
1.Biểu ngữ chính:
Kính mừng Đại Lễ Phật Đản PL 2566 – DL. 2022
2.Khẩu hiệu:
 Đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội.
 Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật.
3.Banner: Nội dung Đạo Phật đồng hành cùng dân tộc và ca ngợi quê hương đất nước, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

III- HÌNH THỨC TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN:
- Các Trụ sở Giáo hội: Thành phố, Huyện, Thị xã, thiết trí lễ đài; treo Quốc kỳ, Phật kỳ, thiết lập vườn Lâm tỳ ni; kết hoa, lồng đèn, bong bóng, treo băng rôn, pa nô, biểu ngữ, làm huyền môn (trình với Chính quyền địa phương treo một số trục đường chính).

- Các Tự viện thiết trí lễ đài; treo cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo, thiết lập vườn Lâm tỳ ni, kết hoa, lồng đèn, bong bóng. Treo băng rôn. pa nô, biểu ngữ, làm huyền môn (trình với Chính quyền địa phương treo một số trục đường chính). Khai kinh luân phiên tụng niệm và nghe pháp do Ban Hoằng pháp Tỉnh thuyết giảng.

- Các tư gia Phật tử được thiết lập bàn thờ; trang trí mô hình Phật Đản, kết hoa, lồng đèn, bong bóng; treo biểu ngữ Kính mừng Đại Lễ Phật Đản PL. 2566 – DL. 2022, cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo trong sân nhà, tại cổng ngõ và 2 bên tường rào của nhà mình.

Để việc treo cờ được trang nghiêm: cờ Tổ quốc treo bên tay trái, cờ Phật giáo bên tay phải (tính từ ngoài nhìn vào).
Cờ Tổ quốc Lễ đài (Tam quan) Cờ Phật giáo

- Công tác xây dựng, trang trí lễ đài, treo cờ, băng rôn, biểu ngữ từ ngày 1 đến cuối ngày 8 /4 năm Nhâm Dần phải hoàn tất.
- Ban Hoằng pháp tỉnh Đắk Lắk đến thuyết pháp tại các Lễ đài chính và các đơn vị cơ sở trong Tỉnh.
- Tổ chức thiết trí kiệu hoa, xe đạp hoa diễu hành, văn nghệ kính mừng Đại Lễ Phật Đản.(tùy theo tình hình tại địa phương tổ chức)
- Tổ chức Hội hoa đăng, phóng sinh đăng, trên sông hồ nơi có điều kiện.
- Tổ chức đặt vòng hoa tưởng niệm tại các nghĩa trang Liệt sĩ Tỉnh, Thành phố, Thị xã, Huyện, Thị trấn.
- Tổ chức thăm viếng Phật tử hữu công, Ủy lạo cứu tế, thăm viếng những đồng bào khó khăn, tặng quà các gia đình thương binh Liệt sĩ, các cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, người khuyết tật, trại dưỡng lão ... để mang thông điệp từ bi của đạo Phật đến với mọi người.
- Đăng ký với Đài phát thanh, truyền hình thực hiện đưa tin Đại lễ Phật Đản PL 2566 - DL. 2022.

IV- CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ CHÍNH THỨC:
  1. Ngày 08 tháng 4 năm Nhâm Dần (08/5/2022):
– Đúng 04 giờ sáng, tất cả các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước cử 03 hồi
chuông trống Bát nhã kính mừng Đức Phật đản sinh, cầu nguyện quốc thái dân an.
– Tổ chức tuần lễ tụng kinh Kính mừng Phật đản, Kinh Chuyển Pháp luân, và
các Kinh cầu an…, cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình.
  1. Ngày 15 tháng 4 năm Nhâm Dần (tức 15/5/2022):
(1). Đúng 04 giờ sáng, tất cả các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước cử 03 hồi chuông trống Bát nhã rước Đức Phật Đản sinh.
(2). Cử hành Đại lễ Phật đản:
– Niệm Phật cầu gia bị
– Cử Quốc ca, Đạo ca
– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự, chương trình đại lễ
– Dâng hoa kính mừng Phật đản
– Tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL. 2566 của Q. Đức Pháp chủ GHPGVN
– Diễn văn Đại lễ Phật đản PL. 2566 của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
– Phát biểu của đại diện Chính quyền
Cử hành Nghi lễ cúng dường Đại lễ Phật Đản:
          - Cử ba hồi chuông trống Bát Nhã;
          - Niệm hương;
          - Toàn thể đạo tràng nhập Từ bi quán;
          - Dâng hoa cúng dường Phật Đản;
          - Nghi thức tụng niệm;
          - Hồi hướng;
          - Thả chim Bồ câu và bong bóng;
7- Cảm tạ của Ban Tổ chức.
  1. Chương trình thuyết giảng: tại chùa, cơ sở tự viện; Do Ban Hoằng pháp + Ban Hướng dẫn Phật tử kết hợp.
V- CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN:
* Ngày 08 /4/ Nhâm Dần: (  08/05/2022):
- Lễ Tắm Phật, Khai mạc tuần lễ Phật đản Pl 2566-DL2022
- Khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật – Thời sự Phật giáo
- Trong tuần lễ Phật đản Ban Hoằng pháp GHPGVN Tỉnh tổ chức thuyết giảng tại lễ đài chính ở các Huyện, Thị xã, Thành phố khi có yêu cầu

* Ngày  12 /04/ Nhâm Dần (12/05/2022):
- 08g00 khai mạc diễu hành mừng Phật đản và dâng hương tại đài tưởng niệm Liệt sỹ thành phố Buôn Ma Thuột. (phương tiện tham gia diễu hành gồm có xe hoa dư lịch, xe máy, xe đạp)

* Ngày 13/04/ Nhâm Dần  (13/05/2022)
-    giờ 00: Diễu hành kính mừng Phật Đản tại thành phố Buôn Ma Thuột

* Ngày 14/4/ nhâm Dần  (14/5/2022):
- 08 giờ 30: Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh viếng nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.

* Ngày 15/4/ Nhâm Dần   (15/5/2022):
   - 06 giờ 00: Chính thức cử hành Đại Lễ Phật Đản tại Lễ đài chính (theo tinh thần Thông Bạch Trung ương GH).
 - Các Tự viện trong toàn Tỉnh khi đã tham dự tại lễ đài chính tùy nghi sắp xếp thời gian tổ chức Đại lễ phù hợp tại đơn vị.

VI- BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1/ Trên cơ sở Thông báo hướng dẫn của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh
Đắk Lắk; các Ban, Phân ban trực thuộc và Trị sự GHPGVN các Huyện, Thị xã, Thành phố chịu trách nhiệm triệu tập các đơn vị trực thuộc để triển khai nội dung Thông báo này; phân công, phân nhiệm để công tác tổ chức đạt kết quả cao nhất.
2/ Ban Trị sự Phật giáo các Huyện, Thị có trách nhiệm thông báo đến Phòng Nội vụ Huyện, Thị xã (gồm các chi tiết: Quý danh Giảng sư về chứng minh, thuyết pháp; treo cờ, băng rôn, biểu ngữ tại các trục đường chính;  (nếu có).
3/ Các đơn vị cơ sở chưa chính thức lập tờ trình gởi Ủy ban Nhân dân Phường, Xã để được giúp đỡ.
4/ Về tham dự Đại lễ tại Lễ đài chính: Trụ trì/Ban Hộ tự, Hộ trì Tam bảo các Tự viện có trách nhiệm hướng dẫn Phật tử từ đơn vị đến Lễ đài chính theo quy định sau:
- Tổ chức đi hai hàng, dẫn đầu là giáo kỳ và biểu ngữ: “Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản   PL. 2566 - DL. 2022”
- Số lượng:            50 Phật tử trở lên;
- Nam:                  Mặc âu phục hoặc quốc phục chỉnh tề;
- Nữ:                     Mặc áo dài truyền thống;
- Gia đình Phật tử: Mặc đồng phục của tổ chức GĐPT;
- Phật tử Dân tộc:  Mặc y phục truyền thống của Dân tộc mình;
- Đoàn đi sát bên tay phải, mỗi Đoàn phải cử Phật tử bảo vệ để đảm bảo an toàn giao thông (Nếu xa lễ đài nên tổ chức đi ô tô);
- Mỗi đơn vị có một bảng tên đơn vị mình để tiện việc Ban tổ chức sắp xếp.
5/ Trong quá trình tổ chức Đại lễ tại địa phương đơn vị nào gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo ngay về Ban Trị sự Huyện, Thị mình, nếu ngoài khả năng giải quyết Ban Trị sự Huyện, Thị báo về Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh nhằm kịp thời có hướng giải quyết.
Số điện thoại liên hệ:
      - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh: 02623858649;
      - Đại đức Thích Minh Phương quyền chánh thư ký - Chánh Văn phòng Ban Trị sự, Thư ký Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Tỉnh: 0901967392, 0916390059;
       - Đại đức Thích Minh Đăng - Phó Thư ký Ban Trị sự - Thư ký Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Tỉnh: 0989310128.

6/ Sau Đại lễ Phật đản, ngày 18/4 năm Nhâm Dần các Ban Trị sự Thành phố, Thị xã, Huyện tổng hợp các công tác Phật sự trong đại lễ Phật đản của các đơn vị trong địa bàn để báo cáo thành quả tổ chức Đại lễ về Văn phòng Ban Trị sự Tỉnh.

Vì tầm quan trọng của ngày Đại lễ, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk - Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản  PL. 2566 - DL. 2022 kính mong Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni; Các Ban, Phân ban trực thuộc; Ban Trị sự Thành phố, Thị xã, Huyện; Ban Hộ tự, Hộ trì Tam bảo các Tự viện, cùng toàn thể Phật tử phát tâm cúng dường công sức, trí tuệ; tịnh tài, tịnh vật và tổ chức Đại lễ Phật đản trang trọng, tiết kiệm, bảo đảm an toàn trật tự để Đại lễ được thành tựu viên mãn, ngõ hầu dâng lên cúng dường ngày Đức Từ phụ Đản sinh.

Tùy tình hình dịch COVID-19, Ban tổ chức sẽ tuân thủ chỉ thị phòng chống dịch của Chính phủ, thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Y tế và hướng dẫn chỉ đạo của Chính quyền địa phương.

Kính chúc toàn thể quý vị một mùa Phật đản an lành trong ánh hào quang của Đức Từ phụ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ tát Ma ha tát.
Nơi nhận:                                                                                             
- Như trên                                                                                                       
 “để thực hiện”;                                                                                  
- Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo)
- UBND P.NV các Huyện, TX, TP
- UBND phường Thống Nhất
“Tri tường và giúp đỡ”;
-Lưu VP-BTS.  
 TM. BAN THƯỜNG TRỰC
TRƯỞNG BAN
  TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC  
( Đã ký)
 
Hoà thượng Thích Châu Quang

 
Chia sẻ với bạn bè qua: