710 841
09:05:02 18-10-2015 (GMT+7)
Phật tử Nhuận Hạnh Xem tiếp...
08:03:04 18-10-2015 (GMT+7)
Đại đức Thích Đồng Giải. Ủy Viên Ban Hoằng Pháp Tỉnh Gia Lai Xem tiếp...
07:58:43 13-10-2015 (GMT+7)
Đại đức Thích Vạn Nhơn Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum Xem tiếp...
07:27:28 13-10-2015 (GMT+7)
ĐĐ: Thích Nhuận Pháp UVTT Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Kon Tum Xem tiếp...
05:41:42 10-10-2015 (GMT+7)
Cư sĩ Tuệ Đức Quy Ban Hoằng pháp Tỉnh DakLak Xem tiếp...
05:14:20 10-10-2015 (GMT+7)
ĐĐ. Thích Lệ Ngôn Phó Ban Hoằng Pháp GHPGVN tỉnh Long An Xem tiếp...
15:36:14 07-10-2015 (GMT+7)
Đại đức Thích Đồng Giải. Ủy Viên Ban Hoằng Pháp Tỉnh Gia Lai Xem tiếp...
14:01:18 07-10-2015 (GMT+7)
Đại đức Thích Quang Hạnh Trưởng Ban Hoằng pháp tỉnh Kon Tum Xem tiếp...
09:46:24 02-10-2015 (GMT+7)
HT. Thích Viên Thanh Ủy viên Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN, Trưởng Ban Hoằng pháp tỉnh Lâm Đồng. Xem tiếp...
08:30:23 02-10-2015 (GMT+7)
TT. Thích Đồng Nguyện Ủy viên Thường Trực BHPTƯ Xem tiếp...
07:03:27 01-10-2015 (GMT+7)
TT Thích Duy Trấn Phó Trưởng Ban HPTW. Xem tiếp...
08:16:06 29-09-2015 (GMT+7)
TT. Thích Minh Thành, Ủy viên TT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban HPTƯ. Xem tiếp...
21:45:45 26-09-2015 (GMT+7)
HT. Thích Thiện Nhơn "Chủ tịch HĐTS GHPGVN" Xem tiếp...
14:32:33 30-03-2015 (GMT+7)
Dưới gốc cây bồ đề đã hơn 2.000 năm tuổi, những người mộ đạo chăm chú lắng nghe vị sư già thuyết pháp. Bên ngoài vườn ngự uyển, ... Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
Trang 123456
 
thongke603793
Tổng số truy cập : 603793
Người đang online : 355
Tổng số trang được xem : 8690464