210 628
Văn Hóa » Sách Báo & Tư Liệu
Chia sẻ với bạn bè qua:
Đông Triều. 09:46:24 02-10-2015 (GMT+7) -- Lượt xem: 4071.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Triển Khai Chương Trình Hoằng pháp Tại Vùng Sâu Vùng Xa, Vùng Đồng Bào Dân Tộc.

Triển Khai Chương Trình Hoằng pháp Tại Vùng Sâu Vùng Xa, Vùng Đồng Bào Dân Tộc.HT. Thích Viên Thanh Ủy viên Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN, Trưởng Ban Hoằng pháp tỉnh Lâm Đồng.
Hôm nay, Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN kết hợp với Ban Trị sự GHPGVN
tỉnh Đắc Lắc tổ chức Hội thảo Hoằng pháp các tỉnh  Tây Nguyên. Thay mặt Ban Hoằng Pháp tỉnh Lâm Đồng  xin kính chúc sức khỏe chư Tôn đức Tăng Ni, quý vị Đại biểu.  Chúc Hội thảo Hoằng pháp các tỉnh Tây Nguyên được thành công tốt đẹp.
Đức Thế Tôn đã chuyển vận bánh xe chánh pháp lần đầu tiên tại vườn lộc uyển và Ngài kêu gọi Tăng đoàn hãy lên đường để truyền bá chánh pháp “Này các Tỳ-kheo hãy lên đường vì lợi lạc của nhiều người, vì hạnh phúc của số đông, vì lòng lân mẫn đối với thế gian, vì lợi lạc, vì hạnh phúc của trời và người. các ông hãy đi nhưng đừng đi hai người cùng một hướng, hãy đi mỗi người một ngã, hãy truyền bá chánh pháp, hãy phất lên ngọn cờ của bậc thiện trí, hãy truyền bá giáo pháp cao siêu, hãy mang lại sự tốt đẹp cho người khác, được vậy là các ông đã hoàn tất nhiệm vụ”.
Lời dạy tha thiết của Đức Thế Tôn, là thông điệp nêu rõ mục đích hoằng pháp, do đó Hoằng Pháp tại vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc trong giai đoạn hiện nay rất quan trọng, chính là sứ mệnh của Tăng, Ni và hoằng pháp viên Cư sĩ thực hiện thông điệp của Đức Thế Tôn vì lợi lạc, vì hạnh phúc của số đông, vì sự tốt dẹp cho người khác: đây là ý nghĩa cao đẹp nhất trong việc truyền bá chánh pháp của Phật giáo. Ban Hoằng Pháp tỉnh Lâm Đồng có một vài ý kiến như sau:
1. Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN cần phải thành lập một đoàn hoằng pháp đặc biệt gồm các bậc thiện tri thức có nhiệt tâm gồm Tăng, Ni và Phật tử chuyên đi đến các vùng sâu, vùng xa nghiên cứu phong tục tập quán của các dân tộc, phiên dịch các bản kinh giáo lý, nghi lễ thích hợp bằng tiếng dân tộc để các Phật tử được thấu hiểu chánh pháp và áp dụng ngay trong đời sống của Phật tử dân tộc. Hiện nay, trường TCPH Lâm Đồng đã phiên dịch kinh pháp cú từ tiếng Việt sang tiếng K’ho và Châu mạ. Kinh đại thừa vô lượng nghĩa, kinh A Di Dà, kinh Phổ môn, kinh Phước đức, kinh Từ bi, phẩm thường bất khinh, bát nhã tâm kinh từ tiếng Việt ra tiếng Kơho và Châu mạ để ấn tống tặng cho Phật tử Kơho và Châu mạ.
2.  Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN phối hợp với Ban Hoằng Pháp các tỉnh thành tuyển chọn một số Tăng Ni và Phật tử người Kinh, Phật tử dân tộc có trình độ và nhiệt tâm để đào tạo chuyên khoa về hoằng pháp, đào tạo về tâm lý xã hội, học về tiếng dân tộc để dễ thích ứng và hướng dẫn quần chúng dân tộc được dễ dàng.
3. Ban Hoằng Pháp TW phối hợp với Ban Hoằng Pháp các tỉnh thành mở các khóa đào tạo hoằng pháp viên Phật tử ngắn hạn, dạy về giáo lý căn bản và nghi lễ để các hoằng pháp viên hiểu về chánh pháp và trực tiếp hướng dẫn đạo vào đời sống, cải hóa gia đình và xã hội. Bởi vì người Phật tử tại gia đóng vai trò rất quan trọng trong việc hoằng pháp vì họ sống trong các tầng lớp của xã hội hiểu rõ tâm tư và nguyện vọng của quần chúng, lân la trong quần chúng nên dễ truyền bá chánh pháp. Trực tiếp thực hành giáo pháp và truyên bá chánh pháp một cách rộng rãi trong quần chúng. Mỗi khóa được cấp giấy chứng nhận và khi học được nhiều khóa thì thi tổng kết cấp bằng.
4. Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN phối hợp với Ban Hoằng Pháp các tỉnh thành tổ chức một chương trình hoằng pháp quy mô đến các vùng sâu, vùng xa, đồng loạt thuyết giảng theo chương trình giáo lý do Ban Hoằng Pháp Trung ương biên soạn từ căn bản đến nâng cao để cho các Phật tử vùng sâu, vùng xa hiểu chánh pháp và tu học. Khi thuyết giảng thì giảng rộng rãi, khi giảng xong phải có một bài tóm tắt ngắn gọn súc tích được in theo mẫu khuông khổ đẹp để phát cho Phật tử học và hiểu chánh pháp, đồng thời chính những bài giáo lý ngắn này dễ lưu truyền rộng rãi trong quần chúng, cùng học, cùng hiểu, cùng thực hiện, cùng lưu truyền hoằng pháp trong cuộc sống hằng ngày.
 5. Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017 Ban Hoằng Pháp TW đã tổ chức nhiều khóa Hội thảo Hoằng pháp tại các tỉnh thành trong cả nước, đây là một sự thành công rất lớn trong sứ mệnh hoằng pháp độ sanh. Hiện nay đồng bào dân tộc theo Phật giáo rất nhiều, nhưng chưa có một ngôi chùa đặc trưng dành riêng cho đồng bào tại các tỉnhTây Nguyên. Ban hoằng pháp tỉnh Lâm Đồng đề nghị Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN nghiên cứu, xin phép chính phủ và UBND các tỉnh Tây Nguyên để xây dựng những ngôi chùa dành riêng cho đồng bào dân tộc theo mẫu thiết kế đặc trưng của người Dân tộc để lưu dấu ấn trong năm năm hoằng dương chánh pháp của Ban Hoằng Pháp Trung ương.
Thực hiện chương trình hoằng pháp tại vùng sâu vùng xa trong năm 2015. Ban Hoằng pháp tỉnh Lâm Đồng, kiến nghị Ban Hoằng Pháp TW nghiên cứu và hỗ trợ hai điều sau đây:
1. Kính mong ban Hoằng pháp TW tổ chức chương trình hoằng pháp tại tỉnh Lâm
Đồng trong mùa lễ Vu lan báo hiếu tuyển chọn 20 – 30 giảng sư TW tập trung thuyết giảng trong hai ngày tại 20 đến 40 ngôi chùa vùng sâu vùng xa trên toàn tỉnh Lâm Đồng nếu được Ban Hoằng Pháp TW chấp thuận thì Ban Hoằng Pháp tỉnh Lâm Đồng lên kế hoạch tổ chức và cung thỉnh giảng sư TW về thuyết giảng.
2.Ban hoằng pháp tỉnh Lâm Đồng đề nghị Ban Hoằng Pháp TW dự thảo kế hoạch tổ chức đào tạo hoằng pháp viên Phật tử trên toàn quốc. Chương trình đào tạo do TW soạn thảo và giảng dạy. Ban hoằng pháp tỉnh Lâm Đồng dự kiến tổ chức khóa đào tạo hoằng pháp viên Phật tử vào tháng 10 hoặc tháng 11 năm Ất Mùi gồm khoảng 200 Phật tử người kinh và Dân tộc tham dự khóa học. Thời gian khoảng 7 ngày theo chương trình Phật học phổ thông. Nếu được Ban Hoằng Pháp TW chấp thuận, Ban Hoằng Pháp tỉnh Lâm Đồng sẽ lên kế hoạch tổ chức và xin phép Ban Hoằng Pháp TW, BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan chức năng để tổ chức.
 Ban Hoằng Pháp tỉnh Lâm Đồng kính chúc chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni cùng các Phật tử hiện diện trong đạo tràng được vô lượng an lạc, sống hạnh phúc dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật.
 
                                                                                    (Ban TTTT.PG Dak Lak)
 
Chia sẻ với bạn bè qua:

thongke681476
Tổng số truy cập : 681476
Người đang online : 232
Tổng số trang được xem : 9188677