810 249
Admin. 23:17:36 15-06-2017 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN CƯ M'GAR, TỈNH DAK LAK

NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN
HUYỆN CƯ M
DANH SÁCH THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN
HUYỆN CƯ M'GAR, TỈNH DAK LAK, NHIỆM KỲ V (2016 – 2021).
(Kèm theo Quyết định số: 299/QĐ-BTS, ngày 31/12/2016)
 
STT Họ và tên Pháp danh Năm sinh Đơn vị Chức vụ
I. CHỨNG MINH
01 Phan Khán. TT. Thích
Châu Quang.
1951 Ban Trị sự GHPGVN
tỉnh Dak Lak.
Chứng minh Ban Trị sự.
II. BAN TRỊ SỰ
A. Ban Thường trực:
01 Nguyễn Anh thi ĐĐ. Thích Minh Đăng 1979 Chùa Hoa Nghiêm-TT. Quảng Phú. Trưởng ban Trị sự.
02 Lê Hữu Thắng. ĐĐ. Thích
Đạo Quang.
1979 Chùa Linh Phong-
TT. Ea Pốk.
Phó Trưởng ban Thường trực kiêm UV. Giáo dục Tăng Ni.
03 Trần Cao Trận. ĐĐ. T. Huyền
Quang Thiện.
1963 Chùa Pháp Bảo-
TT. Quảng Phú.
  Phó Trưởng ban
 kiêm Chánh Thư ký.
04 Ngô Quốc Minh. ĐĐ. Thích Phương Hân. 1979 Chùa Bửu Quang-
xã Quảng Tiến.
Phó Trưởng ban kiêm TB. Hướng dẫn Phật tử.
05 Hồ Xuân Trung ĐĐ. Thích Tâm Định. 1983 Chùa Phổ Quang-
xã Quảng Tiến.
Trưởng ban Hoằng pháp.
06 Phan Văn Tuấn. ĐĐ. Thích Giác Đồng. 1985 Chùa Tây Trúc-
xã Ea M'nang.
Ủy viên Văn hóa
kiêm Thông tin Truyền thông.
07 Nguyễn Văn Luận. ĐĐ. Thích Thiền Kim. 1986 Chùa Hoa Nghiêm-
TT. Quảng Phú.
Ủy viên Pháp chế.
08 Nguyễn Anh Quốc ĐĐ. Thích Thiền Hoằng. 1985 NPĐ Hưng Pháp-
xã Ea H'đinh.
Ủy viên Nghi lễ.
09 Huỳnh Thị Sen. SC. Thích nữ Tịnh Đạt. 1972 Chùa Linh Sơn-
TT. Quảng Phú.
Trưởng ban Từ thiện Xã
hội kiêm Ủy viên Ni giới.
10 Đoàn Thị Thu Hằng. CS. Nguyên Tâm. 1962 Chùa Hoa Nghiêm-TT. Quảng Phú. Phó Thư ký
kiêm Chánh Văn phòng.
11 Nguyễn Thanh. CS. Đồng Lương. 1968 Chùa Pháp Bảo-
TT. Quảng Phú.
Phó Thư ký.
12 Trần Thị Cúc. CS. Chúc Duy. 1958 Chùa Hoa Nghiêm-TT. Quảng Phú. Thủ quỹ.
13 Huỳnh Xuân Linh. CS. Nguyên Đức. 1970 Ban ĐH. GĐPT huyện Cư M'gar. Trưởng Phân ban Hướng
dẫn GĐPT huyện.
14 Lê Thị Nhứt CS. Nhuận Chí. 1952 Chùa Hoa Nghiêm-TT. Quảng Phú. Phó Trưởng ban
Từ thiện Xã hội.
B. Các Ủy viên :
15 Văn Hữu Thái CS. Nhuận
Bình
1952 NPĐ. Tuệ Quang-
xã Quảng Hiệp.
Ủy viên.
16 Phạm Văn Tuấn CS. Vạn Tú 1972 Chùa Linh Sơn-
TT. Quảng Phú.
Ủy viên.
17 Ngô Đình Phụng CS. Đồng
Hành
1962 Chùa Phổ Quang-
xã Quảng Tiến.
Ủy viên.
18 Nguyễn Thị Lợi CS. Hạnh
Đức Lạc.
1965 Chùa Pháp Bảo-TT. Quảng Phú. Ủy viên.
19 Lê Thị Thành. CS. Vạn Danh. 1957 NPĐ Hưng Phước-
xã Ea Kiết.
Ủy viên.
20 Ngô Đình Lẹ CS. Nhuận Đình.   Chùa Tây Trúc-
xã Ea M'nang.
Ủy viên.
21 Hồ Ngọc Bốn. CS. Nhuận Huệ. 1952 Chùa Bửu Quang-
xã Quảng Tiến
Ủy viên.
22 Lê Văn An. CS. Nhuận Lâm. 1951 Chùa Linh Phong-
TT. Ea Pốk.
Ủy viên.
23 Nguyễn Ngọc Thành CS. Đồng Công. 1969 NPĐ Hưng Pháp-
xã Ea H'đinh.
Ủy viên.
24 Nguyễn Tấn Khả. CS.   NPĐ. Quang Tâm-
xã Cư Suê.
Ủy viên.

Tổng số: 25 vị (01 vị Chứng minh; 24 thành viên Ban Trị sự).         
 
Chia sẻ với bạn bè qua:
thongke849536
Tổng số truy cập : 849536
Người đang online : 243
Tổng số trang được xem : 10189660