210 741
Nguyễn Phương. 11:25:52 13-11-2022 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Ban Trị Sự GHPGVN huyện Ea Hleo Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban Trị Sự GHPGVN huyện Ea Hleo Nhiệm kỳ 2021 - 2026DANH SÁCH CHUẨN Y NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN EA H’LEO NHIỆM KỲ 2021 - 2026.
(Kèm theo quyết định số: 153/QĐ-BTS)
Stt Họ và tên Đạo hiệu thường dùng Năm sinh Quê quán Nơi cư trú Chức vụ
01 Nguyễn Văn Quý Đại đức
   Thích Minh lợi
1975 Thừa Thiên Huế Chùa Quảng Giang Trưởng Ban kiêm Trưởng Ban Tăng sự
02 Dương xuân Cường Đại đức
Thích Nhuận Thông
1981 Thừa Thiên Huế Chùa Huệ Nghiêm Phó Thường trực  kiêm Trưởng Ban HDPT
03 Lê Thị Sen Sư cô
Thích nữ Hiếu Liên
1969 Bình Định Tịnh xá Ngọc Chánh Phó Ban  kiêm Trưởng ban Hoằng pháp
04 Lê Thị Tịnh Đoan Sư cô
Thích nữ Viên Đức
1970 TT. Huế Chùa Quảng Nguyên Chánh Thư ký - Ủy viên Phân ban Ni giới
05 Lê Thanh Phúc Đại đức
Thích Quảng Điền
1986 Quảng Trị NPĐ QuảngSơn Phó thư ký kiêm UV Pháp chế
06 Đinh Minh Lự Cư sĩ Nguyên Khiết 1963 Quảng Trị NPĐ Linh Ứng  Phó thư ký
07 Nguyễn Thị Thúy Sư cô
Thích nữ Liên Hỷ
1976 Bình Định Tịnh xá Ngọc Chánh Ủy viên
Thủ quỹ
08 Nguyễn Hữu Hải Đại đức
Thích Hải Tịnh
1989 Quảng Trị NPĐ Linh Ứng  Ủy viên Ban Kiểm soát kiêm Văn hóa
09 Nguyễn Thị Liên Hương Sư cô
Thích nữ Liên Thủy
1975 Ninh Thuận Tịnh xá
Ngọc Thiện
Ủy viên kinh tế Tài chánh
10 Bùi Thị Kim Liên Sư cô
Thích nữ Huệ Lạc
1986 Quảng Ngãi Chùa Phước Viên Từ thiện Xã hội
11 Văn Thị Ánh Nguyệt Sư cô
Thích nữ Viên Tâm
1978 Quảng Trị Chùa Quảng Nguyên Ủy Viên
12 Trần Thị Hiền Sư cô
Thích nữ Huệ Túc
1968 Vĩnh Phúc Chùa Phước Viên Ủy viên
13 Hoàng Xuân Sơn Cư sĩ Nguyên Biên 1960 Quảng Trị NPĐ Linh Ứng  Ủy viên đặc trách GĐPT
14 Nguyễn Thị Bình Cư sĩ DiệuThảo 1971 Thanh Hóa Chùa Phước Viên Ủy viên Thông tin Truyền thông
15 Tạ Minh Hiệp Cư sĩ Nhựt Hòa 1969 Bình Định Chùa Huệ Nghiêm
 
Ủy viên
16 Võ Văn Ly Cư sĩ Minh Sự 1965 Quảng Ngãi Chùa Phước Viên Ủy viên
17 Trịnh Thái Tâm Cư sĩ Thiện Hiền
1977
Quảng Nam Tịnh xá Ngọc Chánh Ủy viên
18 Nguyễn Văn Lữ Cư sĩ Minh Triệt 1959 Quảng Trị
NPĐ Linh Ứng
 
Ủy viên
19
Huỳnh Văn Còn
 
Cư sĩ Nguyên Thành 1975 Bình Định NPĐ Từ Lâm Ủy viên
20 Trình Thiên Trạch Cư sĩ Thiện Châu 1979
Khánh Hòa

Tịnh xá Ngọc Thiện

Ủy viên
21 Nguyễn Văn Tám Cư sĩ Nhuận Hướng 1965 Bình Định Điểm Phật giáo Cư Mốt
 
Ủy viên
22 Tạ Đình Đức Cư sĩ Thiện Đức 1971 Bình Định Điểm Phật giáo Ea Wy Ủy viên
 
Chia sẻ với bạn bè qua: