110 415
Nguyễn Phương. 11:38:28 13-11-2022 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Ban Trị Sự GHPGVN huyện Cư Kuin Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban Trị Sự GHPGVN huyện Cư Kuin Nhiệm kỳ 2021 - 2026DANH SÁCH CHUẨN Y NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN CƯ KUIN NHIỆM KỲ II (2021 - 2026)
(Kèm theo quyết định số: 172/QĐ-BTS)
S
TT
      Đạo hiệu        Thế danh Năm sinh   Quê quán           Đơn vị     Chức vụ
01 Đại đức
Thích Tâm Từ
Lê Trung Hậu 1981 Phú Yên Chùa Từ Quang,  Trưởng Ban Trị sự huyện
02 Đại đức
Thích Huệ Nghiêm
Lê Ngọc Lộc 1988 Thừa Thiên NPĐ Từ Minh Phó  Ban
Thường trực
03 Sư cô
Thích nữ Diệu Hòa
Trần Thị Mỹ Lệ 1976 QuảngNam Chùa Từ Tâm Phó Ban kiêm Chánh Thư ký
04 Thích nữ Huệ Trung Lê Thị Mỹ Liên 1971 Thừa Thiên NPĐ Từ Vân Thủ quỹ
05 Cư sĩ
Nhuận Hòa
Nguyễn Xuân Hiệp 1967 Thừa Thiên Chùa Từ Quang Phó thư ký
06 Đoan Tuyết Vũ Thị Tươi 1971 Thái Bình Chùa Từ Tâm UV. Từ thiện
07 Cư sĩ
Nhuận Phước
Trần Quốc Thắng 1960 QuảngBình NPĐ Từ Vân Ủy viên
08 Cư sĩ
Nhuận Giác
Ngô Vân Lâm 1964 Thừa Thiên NPĐ Từ Minh Ủy viên
09 Cư sĩ
Nhuận Lâm
Nguyễn Văn Mãi 1955 Quảng Trị NPĐ Từ Minh Ủy viên
10 Cư sĩ
Nhuận Phú
Nguyễn Đắc Thịnh 1972 Thừa Thiên NPĐ Từ Ân Ủy viên
11 Cư sĩ
Nhuận Nhã
Bùi Văn Thuấn 1950 QuảngNam NPĐ Từ Ân Ủy viên
12 Cư sĩ
Quảng Hoàn
Phan Văn Kiều 1976 Thừa Thiên NPĐ
Quán Thế Âm
ủy Viên
13 Cư sĩ
Minh Cung
Nguyễn Thanh Cơ 1965 Thừa Thiên NPĐ
Quán Thế Âm
ủy Viên
14 Cư sĩ
Nhuận Quốc
Nguyễn Văn Quãng 1955 Hà Nội ĐSH Từ Phước Ủy viên
15 Cư sĩ
Nhuận Giác
Nguyễn Văn 1952 BìnhDương ĐSH Từ Phước Ủy viên
          
Chia sẻ với bạn bè qua: