810 1000
Nguyễn Phương. 11:32:35 13-11-2022 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Ban Trị Sự GHPGVN huyện Lak Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban Trị Sự GHPGVN huyện Lak Nhiệm kỳ 2021 - 2026DANH SÁCH CHUẨN Y NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN LĂK NHIỆM KỲ II (2021 - 2026)
 (Kèm theo quyết định số: 156/QĐ-BTS)
TT PHÁP DANH NĂM
SINH
QUÊ QUÁN         ĐƠN VỊ        CHỨC VỤ
        DỰ KIẾN
 1.  
ĐĐ.Thích Nhuận Độ
(Nguyễn Hữu Sáu)
1971 Quảng Nam Chùa Quảng Trạch Trưởng Ban
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa
(Nguyễn Văn Trung)
1985 Quảng Nam Chùa Liên Sơn Phó Trưởng Ban
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Tuệ
(Nguyễn Đăng Trung)
1991 Quảng Nam NPĐ Mê Linh P.TB chuyên trách kiêm
Chánh Thư Ký
 1.  
Cư Sĩ:  Nhuận Thọ
(Phạm Thị Huyền)
1987 Quảng Ngãi Chùa Quảng Trạch P.Thư Ký
Chánh Văn Phòng
 1.  
Cư Sĩ:  Đức Tịnh
(Phạm Thị Nhàn)
1964 Thái Bình Chùa Quảng Trạch Thủ Quỹ
 1.  
Cư Sĩ:   Đức Trí
(Cao Thị Hậu)
1979 Vĩnh Phúc Chùa Quảng Trạch Ủy Viên
 1.  
Cư Sĩ:  Đức Trường
(Tiêu Viết Thương)
1975 Quảng Ngãi Chùa Quảng Trạch Ủy Viên
 1.  
Cư Sĩ:  Nhuận Chuyên
(Bùi Thị Bích Chi)
1982 Quảng Ngãi Chùa Quảng Trạch Ủy Viên
 1.  
Cư Sĩ:  Tâm Bổn
(Đinh Thái Thành)
1976 Bình Định Chùa Liên Sơn Ủy Viên
 1.  
Cư Sĩ:  Nhuận Đạt
(Lê Văn Thành)
1969 Bình Định NPĐ Mê Linh Ủy Viên
 1.  
Cư Sĩ:  Nhuận Mật
(Nguyễn Thị Yêm)
1975 Thái Bình NPĐ Mê Linh Ủy Viên
 1.  
Cư Sĩ:  Nhuận Thắm
(Nguyễn Thị Kim Oanh)
1989 Quảng Ngãi Chùa Quảng Trạch Ủy Viên
 1.  
Cư Sĩ:  Đức Hạnh
(Lô Thị Đào)
1995 Thanh Hóa Điểm SHPG
Nam Ka
Ủy Viên
 1.  
Cư Sĩ:  Đức Lộc
(Nguyễn Gia Phúc)
1969 Thái Bình Chùa Quảng Trạch Ủy Viên
 1.  
Cư Sĩ:  Nguyệt Liên
(H’ Dhiăm Hwing)
1967 Đăk Lăk Chùa Quảng Trạch Ủy Viên
 1.  
Cư Sĩ:  Nhuận Tâm
(Tô Thị Bông)
1977 Quảng Ngãi Chùa Quảng Trạch Ủy Viên
 1.  
Cư Sĩ:  Đức Phát
(Y Jhă Du)
1965 Đăk Lăk Chùa Liên Sơn Ủy Viên
 1.  
Cư Sĩ:  Đức Anh
( H’ Bleh Tơr)
1982 Đăk Lăk Chùa Liên Sơn Ủy Viên
 1.  
Cư Sĩ:  Đức Đạo
( H’ Nêm Du)
1966 Đăk Lăk Chùa Liên Sơn Ủy Viên
 1.  
Cư Sĩ:  Nhuận Hải
(Võ Tấn Long)
1965 Bình Định Chùa Liên Sơn Ủy Viên
 1.  
Cư Sĩ:  Nhuận Thái
(Cao Văn Sơn)
1970 Nam Định NPĐ Mê Linh Ủy Viên
 1.  
Cư Sĩ:  Đức Hoài
(Lê Thị Ngọc)
1967 Bình Định NPĐ Mê Linh Ủy Viên
 1.  
Cư Sĩ:  Nhuận Giang
(Nguyễn Thị Nhinh)
1982 Thái Bình NPĐ Mê Linh Ủy Viên
 1.  
Cư Sĩ:  Nhuận Minh
(Đoàn Thị Tố Anh)
1971 Bình Định NPĐ Mê Linh Ủy Viên
 1.  
Cư Sĩ:  Nhuận Diệu
(Vũ Thị Khánh Huyền)
2001 Thái Bình NPĐ Mê Linh Ủy Viên
 1.  
Cư Sĩ:  Đức Tâm
(Nguyễn Thị Lan)
1997 Thái Bình NPĐ Mê Linh Ủy Viên
 1.  
Cư Sĩ:  Đức Hiếu
(H’ Vơn Kbin)
1964 Đăk Lăk NPĐ Mê Linh Ủy Viên
 1.  
Cư Sĩ:  Đức Ngoan
(H’ Ngoan Bdap)
1958 Đăk Lăk NPĐ Mê Linh Ủy Viên
 
Chia sẻ với bạn bè qua: