210 807
Nguyễn Phương. 11:20:09 13-11-2022 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Ban Trị Sự GHPGVN huyện Krông Buk Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban Trị Sự GHPGVN huyện Krông Buk Nhiệm kỳ 2021 - 2026DANH SÁCH CHUẨN Y NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN KRÔNG BÚK NHIỆM KỲ 2021 - 2026.
 (Kèm theo quyết định số: 151/QĐ-BTS)
Stt Họ và tên Đạo hiệu thường dùng Năm sinh Quê quán Nơi cư trú Chức vụ
01 Nguyễn Văn Xuân Đại đức
Thích Quảng Nguyện
1983 Quảng Trị Chùa Thiện Hòa
 
Trưởng Ban kiêm Tăng sự
02 Nguyễn Trường Hạ Đại đức
Thích Tuệ Lương
1988 Quảng Ngãi Chùa Thọ Phước Phó Trưởng Ban
Thường Trực
Kiêm Hoằng Pháp
03 Vũ Trường Sang Đại đức
Thích Ngộ Kính
1986 Hải Phòng NPĐ Quảng Hương
 
Phó Trưởng ban kiêm
Hướng Dẫn PT
04 Lê Trung Đại đức
Thích Nguyên Hiếu
1985 TT. Huế NPĐ Thiện Hoa
 
Phó Trưởng Ban
Chánh Thư Ký
05 Trần Khải Đoan Đại đức
Thích Giác Đoan
1980 Bình Định Tịnh Xá Ngọc Lý
 
Ủy viên Pháp Chế, Kiểm Soát
06 Nguyễn Thị Phước Lành Sư cô
Thích Nữ Kim Bảo
1989 Quảng Nam NPĐ Như Nguyện Phó Thư Ký, Chánh Văn Phòng
07 Nguyễn Thị Thu Thủy Sư cô
Thích Nữ Vạn Triều
1968 Đắk Lắk Điểm SHPG Long Tượng Ủy Viên Từ Thiện
08 Võ Thị Liên Sư cô
Thích Nữ Như Tịnh
1968 Quảng Nam Điểm SHPG Tâm Đức Ủy viên
09 Đào Thị Xinh Cư sỹ: Nhuận Giao 1967 Nghệ An Chùa Thiện Hòa Ủy viên
10 Nguyễn VănHưởng Cư sỹ: Nhuận Khai 1956 Nghệ An Chùa Thiện Hòa Ủy viên
11 Trần Phụng Cư sỹ: Minh Hiến 1970 TT. Huế NPĐ Quảng Hương Ủy viên
12 Cao Khắc Vương Cư sỹ: Đức Thịnh 1977 Nghệ An NPĐ Thiện Hoa Ủy viên
13 Nguyễn Thị Hoa Cư sỹ: Nhuận Pháp 1949 Hà Tĩnh Điểm SHPG Thiên Phước Ủy viên
14 Nguyễn Duy Đức Cư sỹ: Minh Hậu 1959 Hà Nội NPĐ Quảng Hương Ủy viên
15 Trần Văn Cường Cư sỹ: Nhuận Thịnh 1957 Bình Định NPĐ Liên Hoa Ủy viên
16 Phạm Tý Cư sỹ: Nhuận Ngộ 1946 Quảng Ngãi NPĐ Liên Hoa Ủy viên
 (Kèm theo quyết định số: 151/QĐ-BTS)
Chia sẻ với bạn bè qua: