110 871
Nguyễn Phương. 11:31:17 13-11-2022 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Ban Trị Sự GHPGVN huyện Krông Pac Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban Trị Sự GHPGVN huyện Krông Pac Nhiệm kỳ 2021 - 2026DANH SÁCH CHUẨN Y NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN KRÔNG PẮC NHIỆM KỲ II (2021 - 2026)
(Kèm theo quyết định số: 155/QĐ-BTS)
TT PHÁP DANH NĂM
SINH
QUÊ QUÁN         ĐƠN VỊ        CHỨC VỤ
        DỰ KIẾN
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Nghĩa
(Lê Thành Nhân)
1968 Long An Chùa Phước Tịnh Trưởng ban BTS
kiêm Trưởng Ban Tăng sự
 1.  
ĐĐ. Thích Thường Tâm
(Nguyễn Thanh Sơn)
1973 TP. Hồ Chí Minh Chùa Tịnh Quang Phó ban Thường trực
kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Hạnh
(Lê Hữu Trường Hải)
1975 Thừa Thiên Huế Chùa Phước An Phó ban
kiêm Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Chơn
(Bùi Vũ)
1984 Quảng Nam Chùa
Phước Thăng
Phó ban
kiêm Trưởng ban Văn hóa TT-TT
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Thăng
(Hồ Hiệp)
1971 Thừa Thiên Huế Tịnh xá
Ngọc Nhiên
Chánh thư ký
kiêm Ủy viên Kiểm soát
 1.  
SC. Thích nữ Khánh Khiêm
(Nguyễn Thị Hoa)
1974 Thừa Thiên Huế Chùa Lợi Nhơn Ủy viên Ni giới
 1.  
SC. Thích nữ Thánh Phúc
(Bùi Thị Mai Thảo)
1970 Bình Định Chùa Quảng Đức Ủy viên Thủ quỹ
 1.  
SC. Thích nữ Chơn Khiêm
(Nguyễn Trần Hoài Thương)
1976 Quảng Ngãi Chùa Thuần Hiếu Ủy viên tài chính
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Hồng
(Nguyễn Văn Thái)
1989 Bình Định Chùa Phước Thành Phó thư ký
 1.  
SC. Thích nữ Chơn Ngân
(Nguyễn Thị Hà)
1980 Quảng Nam NPĐ
Phước Chánh
Phó thư ký
 1.  
ĐĐ. Thích Đạo Ứng
(Nguyễn Văn Bạch)
1968 Trà Vinh Thiền viện
Trúc Lâm Từ Giác
Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Tặng
(Nguyễn Văn Hùng)
1985 Bình Định Niệm Phật
đường
Phước Nguyên
Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Huệ Chánh
(Lê Thị Hạnh
 
1973 Bình Định Chùa Phước Hòa Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Tạo
(Lê Thanh Đào)
1981 Quảng Nam Chùa Thăng Thạnh Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Phổ Giác
(Đặng Ngọc Thùy)
1973 Quảng Nam Chùa Phước Huệ Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Đạo Pháp
(Nguyễn Thị Ánh Hoa)
1977 Quảng Nam Niệm Phật đường Phước Linh Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Chơn Ánh
(Hồ Thị Ngọc Nương)
1976 Quảng Nam Chùa Phước Thiện Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Chơn Chiếu
(Trần Thị Thủy)
1976 Quảng Nam Chùa Phước Ấn Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Tịnh Hoàng
(Trần Thị Kim Loan)
1966 Phú Yên Chùa Phước Hưng Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Thường Minh
(Phạm Thanh Thủy)
1972 Thái Bình Niệm Phật đường Phước Khánh Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Pháp Giải
(Trần Thị Hoa Anh Đào)
1977 Phú Yên Niệm Phật đường
Từ Nghiêm
Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Trung Thể
(Nguyễn Thị Thu Loan)
1975 Quảng Ngãi Chùa Phước Bổn Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Nguyên Nguyên
(Nguyễn Thị Thủy)
1972 Quảng Bình Chùa Phước Bình Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Vinh
(Phan Phú)
1976 Thừa Thiên Huế Chùa Phước Quang Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Liên
(Đoàn Văn Trung)
1967 Quảng Nam Chùa Phước Thọ Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Chơn Hiển
(Nguyễn Thị Thảo Vinh)
1977 Quảng Nam Chùa
Phước Nghiêm
Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Tịnh Thủy
(Võ Thị Huê)
1976 Thừa Thiên Huế Chùa Trí Quang Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Viên Tuệ
(Phan Thị Thúy)
1967 Thừa Thiên Huế Chùa Diệu Âm Ủy viên
 
Chia sẻ với bạn bè qua: