410 745
Nguyễn Phương. 11:23:24 13-11-2022 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Ban Trị Sự GHPGVN huyện Ea Kar Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban Trị Sự GHPGVN huyện Ea Kar Nhiệm kỳ 2021 - 2026DANH SÁCH CHUẨN Y NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN EA KAR NHIỆM KỲ (2021 - 2026)
 (Kèm theo quyết định số: 152/QĐ-BTS)
TT Pháp danh Thế danh Năm
sinh
Quê Quán Đơn vị Chức vụ
1 Đại Đức
Thích Minh Giáo
Hoàng Văn Thi 1980 Thừa Thiên Huế Chùa Quán Thế Âm Trưởng Ban kiêm Tăng sự + Kiểm soát
2 Đại đức
Thích Phương Trọng
Trương Công Trường 1987 Thái Bình Chùa Tuệ Vân Phó Trưởng Ban
Thường Trực
Kiêm Hoằng Pháp
3 Sư cô
Thích Nữ Hướng Liên.
Lê Thị Nhứt 1975 Quảng Ngãi TX Ngọc Bửu
 
Phó Trưởng Ban
Kiêm CTK + Đặc trách Ni giới
4 Đại đức
Thích Nhuận Hà
Nguyễn Quang Phúc 1992 Quảng Trị Chùa Quán Thế Âm Ủy viên Nghi lễ + KTTC
5 Đại đức
Thích Nhuận Minh
Phạm Phước Thông 1985 Thừa Thiên Huế Chùa Quán Thế Âm Ủy viên Từ thiện
Xã hội
6 Đại đức
Thích Đức Trọng
Lại Thế Mon 1995 Thái Bình Chùa Quán Thế Âm Phó Thư ký kiêm chánh VP
7 Đại đức
Thích Chơn Tịnh
Nguyễn Huỳnh Nhất Linh 1995 Hải Dương Chùa Tuệ Vân Ủy viên  Văn Hóa
8 Sư cô
Thích nữ Như Tường
Thái Thị Phi Yến 1982 Quảng Nam NPĐ Tuệ Đăng
 
Ủy viên HDPT
9  Cư sĩ Ngọc Lễ Dương Thị Hạnh 1962 Quảng Nam TX Ngọc Bửu
 
Uỷ viên Thủ quỹ
10 Cư sĩ  Nhuận Mãnh Phạm Văn Tin 1984 Quảng Nam Chùa Quán Thế Âm Ủy viên Thông tin-Truyền thông
11 Cư sĩ  Thiện Giác Lê Văn Phát 1966 Bình Định TX Ngọc Bửu Ủy viên
12 Cư sĩ  Nguyên Cát Phan Thị Thắng 1984 Ninh Bình Chùa Pháp Hoa Ủy viên
13 Cư sĩ Quảng Hương Hồ Thị Mây 1967 Khánh Hòa TX Ngọc Bửu
 
Ủy viên
14 Cư sĩ  Nhuận Liên Nguyễn Thị Thanh Hương 1965 Nghệ An TX Ngọc Bửu Ủy viên
15 Cư sĩ Nhuận Hồng Bùi Thị Gái 1965 Thừa Thiên Huế Chùa Quán Thế Âm Ủy viên
16  Cư sĩ Diệu Lan Trần Thị Loan 1966 Hà Tĩnh Chùa Pháp Hoa Ủy viên
17  Cư sĩ Thiện Long Phạm Ngọc Thìn 1988 Quảng Nam Chùa Tuệ Vân Ủy viên
18 Cư sĩ Thiện Hòa Lê Tấn Hùng 1969 Quảng Ngãi Chùa Tuệ Vân Ủy viên
19 Cư sĩ Nhuận Trung Hoàng Xuân Thanh 1970 Quảng Trị Chùa Tuệ Vân Ủy viên
20 Cư sĩ Nhuận Hậu Nguyễn  Thị Hiền 1971 Hải Dương NPĐ.Tuệ Phước Ủy viên
21 Cư sĩ Đức Phương Phan Thị Thúy Phượng 1987 Bình Định NPĐ. Tuệ Đăng Ủy viên

 
Chia sẻ với bạn bè qua: