210 744
Nguyễn Phương. 11:28:41 13-11-2022 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Ban Trị Sự GHPGVN huyện Krông Bông Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban Trị Sự GHPGVN huyện Krông Bông Nhiệm kỳ 2021 - 2026DANH SÁCH CHUẨN Y NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN KRÔNG BÔNG NHIỆM KỲ 2021 - 2026
(Kèm theo quyết định số: 154 /QĐ-BTS)
Stt Họ và tên Đạo hiệu
thường dùng
Năm sinh Quê quán Nơi cư trú Chức vụ
01 Nguyễn Văn Phụng Đại đức
Thích Giác Hiệp
1979 Quảng Nam Chùa Phước Niệm
 
Trưởng Ban Trị sự kiêm Tăng sự
02 Dương Ngọc Vinh Đại đức
Thích Nguyên Thân
1977 Bình Định Chùa Phước Lâm Phó Thường trực kiêm Hoằng pháp
03 Mai Văn Nhân Đại đức
Thích Giác Hiền
1980 Quảng Trị Chùa Phước Vân Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký
04 Lê Ngọc Hạnh Đại đức
Thích Vạn Phú
1980 Bình Định Chùa Thạch Sơn UV BTS kiêm  BHDPT
05 Trần Minh Phụng Đại đức
Thích Giác Sự
1980 Quảng Nam Chùa Phước Lộc ủy viên Văn hóa kiêm UV Pháp chế
06 Phan Văn Thư Đại đức
Thích Tịnh Giới
1992 Quảng Nam NPĐ Phước Thiện UV Thông tin Truyền thông
07 Nguyễn Thị Sen Sư cô
Thích nữ Tuệ Đạt
1976 Nghệ An NPĐ Phước Bảo  Ủy viên  Thủ quỹ
08 Phùng Thị Thanh Thảo Sư cô
Thích nữ Tịnh Nghĩa
1986 Thừa Thiên Huế NPĐ Phước Đức Ủy viên Từ thiện Xã hội
09 Phan Thanh Trình Cư sĩ Nguyên Tài 1948 Quảng Nam Chùa Phước Lâm Ủy viên đặc trách
GĐPT
 
Chia sẻ với bạn bè qua: