810 546
Nguyễn Phương. 11:36:47 13-11-2022 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Ban Trị Sự GHPGVN huyện Krông Năng Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban Trị Sự GHPGVN huyện Krông Năng Nhiệm kỳ 2021 - 2026DANH SÁCH CHUẨN Y NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN KRÔNG NĂNG NHIỆM KỲ II (2021 - 2026)
(Kèm theo quyết định số: 159/QĐ-BTS)
STT        Đạo hiệu        Thế danh Năm sinh   Quê quán           Đơn vị     Chức vụ
01 ĐĐ.Thích Thanh Trực Nguyễn Hữu Thọ 1972 Thừa Thiên Chùa Phú Lộc, xã Phú Lộc Chứng minh
 Ban Trị sự
 
STT       Đạo hiệu        Thế danh Năm sinh    Quê quán           Đơn vị     Chức vụ
01 Đại đức
Thích Quảng Đàm
Đoàn Thanh Ưu 1974 Quảng Trị Chùa An Lạc-TX Buôn Hồ Trưởng ban
02 Đại đức
Thích Từ Trung
Nguyễn Xuân Lợi 1983 Quảng Trị Chùa Lộc Hòa,xã Ea Tóh Phó Trưởng ban Thường trực
03 Sư cô
Thích Nữ Như Tín
Nguyễn Thị Hiệp 1972 Thừa Thiên Chùa Huệ An, TT Krông Năng Phó Trưởng ban CT Ni giới
04 Sư cô
Thích Nữ Nhật Minh
Huỳnh Thị Thủy 1980 Thừa Thiên NPĐ Trung Hòa, xã Dliêza Chánh thư ký
05 Sư cô
Thích Nữ Chúc Thời
Nguyễn Thị Lệ Thu 1978 Quảng Trị NPĐ Thiên Trúc, xã Ea Hồ Phó thư ký
Chánh VP
06 Sư cô
Thích Nữ TrungTriễn
Nguyễn Thị Hương 1984 Nam Định NPĐ Pháp Quang, xã EaPúk UV Thủ quỹ
07 Sư cô
Thích Nữ Trung Tịnh
Huỳnh Thị Nga 1965 An Giang NPĐ Pháp Quang, xã EaPúk UV
TB Từ thiện
08 Cư sĩ, 
Lê Văn Tiến
Nhuận Phát 1957 Thừa Thiên Kim Quang UV
09 Cư sĩ, 
Lê Văn Tưởng
Tâm Niệm 1959 Quảng Trị Kim Quang UV
10 Cư sĩ, 
Phan Đình Sơn
Nguyên Thái 1981 Hà Tỉnh Thiên Trúc UV
11 Cư sĩ,  
Trần Công Lợi
Giác Thiện Minh 1967 Quảng Nam Lôc Hòa UV
12 Cư sĩ, 
Văn Công Chu
Nguyên Toàn 1955 Thừa Thiên Lộc Hòa UV
13 Cư sĩ, 
Nguyễn Thị Khỏe
Nguyên Thái 1954 Thừa Thiên Kim Quang UV PB Từ thiện
14 Cư sĩ, 
Phan Thị Lành
Nhuận Hiền 1962 Thừa Thiên Tam Giang UV
15 Cư sĩ, 
Nguyễn Thị Diễm Kiều
Nhuận Tiên 1993 Quảng Trị Tam Giang UV
16 Cư sĩ, 
Trương Quang Tiên
Nguyên Bình 1952 Quảng Ngãi Huệ Năng UV
17 Cư sĩ, 
Nguyễn Thị Bình
Nhuận Sỹ 1959 Nghệ An Huệ An UV
18 Cư sĩ, 
Trần Văn Cường
Nguyên Khánh 1967 Thừa Thiên Thanh Trung UV
19 Cư sĩ, 
Nguyễn Đức Lương
Nhuận Thiện 1953 Hà Tỉnh Thanh Trung UV

                 
Chia sẻ với bạn bè qua: