910 838
Admin. 01:44:16 24-06-2017 (GMT+7) -- Lượt xem: 2962.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN KRÔNG BUK, TỈNH DAKLAK

BAN TRỊ SỰ
GHPGVN HUYỆN KRÔNG BUK, TỈNH DAKLAK
DANH SÁCH THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ
GHPGVN HUYỆN KRÔNG BUK NHIỆM KỲ I (2016-2021)
(Kèm theo Quyết định số: 256 /QĐ-BTS, ngày 15 tháng 11 năm 2016)
 
Số TT Họ và tên Pháp danh Năm sinh Đơn vị Chức danh
01 Đoàn Thanh Ưu Đại đức Thích Quảng Đàm 1974 Chùa An Lạc, TX Buôn Hồ Trưởng Ban kiêm UV Tăng sự
02 Nguyễn Văn Xuân Đại đức Thích Quảng Nguyện 1983 NPĐ Thiện Hòa, xã Chư Kbô Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký
03 Nguyễn Trường Hạ Đại đức Thích Tuệ Lương 1988 NPĐ Thọ Phước, xã Pơng Drang Phó Trưởng Ban kiêm UV Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử
04 Nguyễn Đức CS Nguyên Luận 1949 NPĐ Thọ Phước, xã Pơng Drang Phó Thư ký
05 Đào Thị Xinh Cư sĩ Nhuận Giao 1967 NPĐ Thiện Hòa, xã Chư Kbô Ủy viên Thủ quỹ
06 Phạm Thương Cư sĩ Nhuận Tam 1944 NPĐ Như Nguyện Ủy viên Nghi lễ
07 Nguyễn Kim Sơn Cư sĩ Nhuận Hải 1955 NPĐ Thiện Hòa, xã Chư Kbô Ủy viên Kinh tế Tài chánh
08 Nguyễn Văn Thuận Cư sĩ Nhuận Hòa 1964 NPĐ Thiện Hòa, xã Chư Kbô Ủy viên Từ thiện Xã hội
09 Nguyễn Thanh Cang Cư sĩ Chúc Tri 1954 NPĐ Quảng Hương, xã Cư Né Ủy viên Kiểm soát kiêm Đặc trách Gia đình Phật tử
10 Phạm Ngọc Minh Cư sĩ Nhuận Đăng 1955 NPĐ Thọ Phước, xã Pơng Drang Ủy viên Ban Trị sự
11 Nguyễn Cảnh Cư sĩ Đức Tĩnh 1948 NPĐ Như Nguyện, xã Tân Lập Ủy viên Ban Trị sự
12 Phạm Minh Lộc Cư sĩ Thiện Thọ 1951 Tịnh xá Ngọc Lý, xã Pơng Drang Ủy viên Ban Trị sự
13 Trần Văn Cường Cư sĩ Nhuận Thịnh 1957 NPĐ Liên Hoa, xã Ea Ngai Ủy viên Ban Trị sự
Chia sẻ với bạn bè qua:
thongke831736
Tổng số truy cập : 831736
Người đang online : 445
Tổng số trang được xem : 10093987