710 784
Admin. 10:37:36 19-06-2017 (GMT+7) -- Lượt xem: 4284.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH DAK LAK

BAN TRỊ SỰ
GHPGVN HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH DAK LAK
DANH SÁCH THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ
GHPGVN HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH DAK LAK, NHIỆM KỲ  (2016-2021)
(Kèm theo Quyết định số: 176 /QĐ-BTS, ngày 25 tháng 8 năm 2016)
TT Họ và Tên Pháp danh Năm sinh Đơn vị Chức vụ
01 Nguyễn Văn Phụng ĐĐ. Thích Giác Hiệp 1979 Chùa Phước Niệm-xã Cư Kty. Trưởng Ban TS kiêm Ủy viên Tăng sự, Nghi Lễ.
02 Dương Ngọc Vinh ĐĐ. Thích Nguyên Thân 1977 Chùa Phước Lâm-xã Khuê Ngọc Điền. Chánh Thư ký kiêm Ủy viên Hướng dẫn Phật tử, Ủy viên Kiểm Soát.
03 Phan Thanh Trình CS. Nguyên Tài 1948 Chùa Phước Lâm-xã Khuê Ngọc Điền. Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng, UV. Văn hóa.
04 Nguyễn Thị Như Lý Cư sĩ Như Trúc 1949 Chùa Phước Niệm-xã Cư Kty. Ủy viên Thủ quỹ.
05 Mai Văn Nhân ĐĐ. Thích Giác Hiền 1982 Chùa Phước Vân-xã Hòa Lễ. Ủy viên Hoằng Pháp
06 Trần Minh Phụng ĐĐ. Thích Giác Sự 1980 NPĐ Phước Lộc-xã Yang Kang Ủy viên Từ thiện Xã hội
07 Đặng Ngọc Sơn Cư sĩ Chánh Vạn 1948 Chùa Phước Vân-xã Hòa Lễ. Phó Ủy viên HD Phật Tử, Đặc trách GĐPT.
08 Nguyễn Phước Quả Cư sĩ Đồng Lý 1952 NPĐ Phươc Huệ-xã Hòa Thành. Ủy viên Ban Trị sự.
09 Võ Văn Tuấn Cư sĩ Nhuận Lý 1961 NPĐ Phước Lộc-xã Yang Kang Ủy viên Ban Trị sự.
10 Hồ Văn Thành Cư sĩ Nguyên Công 1962 NPĐ Phước Thiện, xã Hòa Sơn. Ủy viên Ban Trị sự.
11 Nguyễn Bông Cư sĩ Thị Hoa 1941 NPĐ Phước Đức-xã Ea Trul. Ủy viên Ban Trị sự.
 
 
                        
Chia sẻ với bạn bè qua:
thongke835459
Tổng số truy cập : 835459
Người đang online : 289
Tổng số trang được xem : 10113558