510 1000
Admin. 21:57:36 22-06-2017 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN CƯ KUIN, TỈNH DAKLAK

BAN TRỊ SỰ
GHPGVN HUYỆN CƯ KUIN, TỈNH DAKLAK
DANH SÁCH THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ
GHPGVN HUYỆN CƯ KUIN, NHIỆM KỲ II (2016 - 2021)
(Kèm theo Quyết định số: 300/QĐ-BTS, ngày 31 tháng 12 năm 2016)
                       
Số
TT
Họ và Tên Pháp danh Năm sinh Đơn vị Chức vụ
I- Ban Thường trực: 10 vị.
01 Lê trung Hậu Thích Tâm Từ. 1981 Chùa Từ Quang - thôn 4, xã Ea Hu. Trưởng Ban kiêm Ủy viên Tăng sự.
02 Lê Ngọc Lộc. Thích Huệ Nghiêm. 1988 NPĐ. Từ Minh-xã Ea Ning. Phó Trưởng Ban TT. kiêm TB. Hoằng pháp.
03 Trần Thị Mỹ Lệ. TN. Diệu Hòa. 1976 Chùa Từ Tâm, xã Dray Bhăng. Phó Trưởng ban kiêm TB. Hướng dẫn Phật tử.
04 Nguyễn Xuân Hiệp. Nhuận Hòa. 1967 Chùa Từ Quang - thôn 4, xã Ea Hu. Chánh Thư ký.
05 Vũ Thị Tươi Đoan Tuyết. 1971 Chùa Từ Tâm, xã Dray Bhăng. Thủ quỹ.
06 Bùi Văn Thuấn. Nhuận Nhã. 1950 NPĐ Từ Ân-
Xã Ea Tiêu.
Trưởng Ban Nghi lễ
07 Nguyễn Hữu Nhuận. Nhuận Đồng. 1965 Chùa Từ Quang-
thôn 4, xã Ea Hu.
Ủy viên Văn hóa.
08 Phan Gia Thanh. Nhuận Cao. 1955 Chùa Từ Quang-
thôn 4, xã Ea Hu.
UV. Kinh tế Tài chánh.
09 Trần Thị Thanh Khê Nhuận Tâm. 1964 Chùa Từ Quang-
thôn 4, xã Ea Hu.
Trưởng ban Từ thiện Xã hội.
10 Nguyễn Văn Mãi. Nhuận Lâm. 1955 Thôn 23, xã Ea Ning Ủy viên Kiểm soát.
II- Ủy viên Ban Trị sự: 05 vị.
11 Đoàn Chánh Huệ. Nhật Duy. 1964 Chùa Từ Tâm, xã Dray Bhăng. Ủy viên.
12 Ngô Văn Lâm. Nhuận Viên. 1964 NPĐ Từ Minh-thôn 23, Ea Ning. Ủy viên.
13 Trần Quốc Thắng. Nhuận Phước. 1960 NPĐ Từ Vân-thôn 1, Ea Bhôk. Ủy viên.
14 Nguyễn Cường. Nguyên Dũng. 1963 NPĐ Từ Vân-thôn 1, Ea Bhôk. Ủy viên.
15 Nguyễn Đắc Thịnh. Nhuận Phú. 1972 NPĐ Từ Ân-
Xã Ea Tiêu.
Ủy viên.

Tổng cộng: 15 thành viên.
                                                
Chia sẻ với bạn bè qua:
thongke861083
Tổng số truy cập : 861083
Người đang online : 234
Tổng số trang được xem : 10260849