610 176
Admin. 14:24:16 20-06-2017 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN KRÔNG ANA, TỈNH DAK LAK

BAN TRỊ SỰ GHPGVN
HUYỆN KRÔNG ANA, TỈNH DAK LAK
DANH SÁCH THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN
HUYỆN KRÔNG ANA, TỈNH DAK LAK, NHIỆM KỲ II (2016 - 2021).
(Kèm theo Quyết định số: 287/QĐ-BTS, ngày 12/12/2016).
Số TT Họ và Tên Pháp danh Năm sinh Đơn vị Chức vụ
I- Ban Thường trực: 09 vị.
01 Huỳnh Ngọc Hậu ĐĐ Thích Viên Trí. 1958 Chùa Thiện Đức
TT. Buôn Trấp.
Trưởng Ban Trị sự kiêm Ủy viên Tăng sự và Nghi lễ.
02 Hoàng Văn Tăng. ĐĐ Thích Nhuận Tài. 1973 NPĐ Thiện Minh,
Xã Bình Hòa.
Phó Trưởng ban T. trực
kiêm UV Hoằng pháp
03 Nguyễn Thị Lan. Sư cô Thích nữ Thánh Vân. 1976 Chùa Phước Tâm,
xã Dray Sáp.
Phó Trưởng ban kiêm UV Từ thiện Xã hội
04 Phạm Trường Chước. ĐĐ Thích Lệ Đạo. 1965 NPĐ Phước Duyên,
xã Ea Na.
Ủy viên HDPT kiêm Ủy viên Kiểm soát.
05 Võ Quang Quý. ĐĐ Thích Phương Bá. 1983 NPĐ Thiện Ân,
xã Quảng Điền.
Ủy viên Văn hóa.
06 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu. Sư cô Thích nữ Quảng Thành. 1975 NPĐ Thiện Hòa-
xã Ea Bông.
Ủy viên, Đặc trách Ni giới.
07 Thái Văn Sinh. Cư sĩ Tâm Quả. 1948 Chùa Thiện Đức,
TT. Buôn Trấp.
Chánh Thư ký kiêm Chánh Văn phòng.
08 Phan Bá Hồng Sơn. Cư sĩ Nhuận Cẩm. 1968 NPĐ Thiện Minh,
Xã Bình Hòa.
Phó Thư ký kiêm UV Thông tin Truyền thông
09 Lê Hữu Tình. Như Tâm. 1951 NPĐ Thiện Ân,
xã Quảng Điền.
Ủy viên, Đặc trách Gia đình Phật tử.
I- Các Ủy viên: 08 vị.
01 Đỗ Trung Thành. Cư sĩ Đức Trung. 1955 Chùa Thiện Đức,
TT. Buôn Trấp.
Ủy viên Ban Trị sự.
02 Hoàng Hữu Nghị. Cư sĩ Nhuận Thảo. 1954 NPĐ Thiện Minh,
xã Bình Hòa.
Ủy viên Ban Trị sự.
03 Nguyễn Văn Thịnh. Cư sĩ Quảng Đạt 1958 Chùa Phước Tâm,
xã  Dray Sáp.
Ủy viên Ban Trị sự.
04 Huỳnh Thanh Liên. Cư sĩ Nhuận Toản. 1969 NPĐ Thiện Ân,
xã Quảng Điền.
Ủy viên Ban Trị sự.
05 Hồ Công Dư. Cư sĩ Thiện Duyên. 1959 Tịnh xá Ngọc Quảng, xã Bình Hòa. Ủy viên Ban Trị sự.
06 Lê Hùng. Cư sĩ Thiện Hưng. 1968 Tịnh xá Ngọc Quảng,
xã Bình Hòa.
Ủy viên Ban Trị sự.
07 Nguyễn Tu. Cư sĩ Nhuận Thạch 1953 NPĐ Thiện Hòa,
xã Ea Bông.
Ủy viên Ban Trị sự.
08 Nguyễn Tăng Đôn. Cư sĩ Nhuận Dũng. 1952 NPĐ Phước Duyên,
xã Ea Na.
Ủy viên Ban Trị sự.

Tổng cộng: 17 thành viên.
  
Chia sẻ với bạn bè qua:
thongke861072
Tổng số truy cập : 861072
Người đang online : 434
Tổng số trang được xem : 10260728