1010 297
Admin. 15:44:16 13-06-2017 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

BAN TRỊ SỰ GHPGVN THỊ XÃ BUÔN HỒ, TỈNH DAK LAK,

BAN TRỊ SỰ GHPGVN THỊ XÃ BUÔN HỒ, TỈNH DAK LAK,
DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN THỊ XÃ BUÔN HỒ,
TỈNH DAK LAK, NHIỆM KỲ 2016 - 2021.
(Kèm theo Quyết định số: 175/QĐ-BTS, ngày 25/8/2016)
 
STT Họ và tên Pháp danh Năm sinh Đơn vị Chức vụ
01 Đoàn Thanh Ưu Thích Quảng Đàm 1974 Chùa An Lạc Trưởng Ban kiêm
Ủy vên Tăng sự.
02 Nguyễn Hữu Dư Thích Tuệ Phước 1974 Chùa An Hòa Phó Trưởng Ban kiêm Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử
03 Lê Xuân Công Thích Nguyên Hạnh 1971 Chùa Linh Thứu   Phó Trưởng Ban kiêm
Trưởng Ban Hoằng pháp,
Trưởng Ban Pháp chế
04 Tống Phước Thiện Thích Thánh Bình 1976 Chùa Thanh Lương Phó Trưởng Ban
kiêm Chánh Thư ký.
05 Nguyễn Thị Thủy Thích nữ Huệ Mẫn 1975 Chùa Chí An Phó Thư ký kiêm Chánh
Văn phòng
06 Phan văn Hoành Cư sĩ Thiện Sơn 1956 Tịnh xá Ngọc Chơn Phó Thư ký
07 Đặng Văn Thức Cư sĩ Nhuận Nguyên 1948 Chùa An Lạc Thủ quỹ
08 Lê Văn Quang Thích Nhuận Tấn 1981 Chùa Thiện An Trưởng Ban Nghi lễ
09 Phạm Văn Sỹ Thích Minh Không 1982 Chùa Đạt Hiếu Trưởng Ban Kiểm soát.
10 Bùi Thị Việt Thích nữ Lãnh Liên 1952 Tịnh xá Ngọc Chơn Ủy viên, Đặc trách Ni giới.
11 Phan Thành Lanh Nhuận Thuận 1982 Chùa An Lạc Ủy viên Thông tin Truyền
thông kiêm Ủy viên Thư ký
12 Ngô Thị Tú Thanh TN Hằng Châu 1987 NPĐ An Tâm Trưởng Ban Văn hóa.
13 Trần Thị Ni Na TN Huệ Huyền 1983 Chùa Bửu Thắng Trưởng Ban Từ thiện Xã hội
14 Trần Văn Tư Thiện Tường 1969 Tịnh xá Ngọc Chơn Ủy viên Tài chánh
15 Phan Văn Hân Nguyên Thí 1961 Phân Ban Gia đình Phật tử Ủy viên, đặc trách Gia đình
Phật tử TX Buôn Hồ
16 Trần Thị Diễm Thích nữ Tịnh Tịnh 1972 Chùa Phổ Tế Ủy viên.
17 Hồ Thị Mỹ Trang Thích nữ Huệ Trang 1972 Chùa Tường Vân Ủy viên.
18 Võ Thị Thắm Nhuận Hoa 1948 Chùa Thiện An Ủy viên
19 Nguyễn Tấn Khoa Nhuận Mộc 1956 Chùa Linh Thứu Ủy viên.
20 Lê Văn Tùng Quảng Tâm 1965 Đạo tràng Niệm Phật Ủy viên.
21 Võ Đình Chiến Nguyên Quang 1953 Tịnh thất Hoàng Mai Ủy viên.
22 Phạm Văn Tự Chí Nguyện 1952 Chùa Chí An Ủy viên.
23 Nguyễn Hữu Long Nguyên Thủy 1953 Chùa An Hòa Ủy viên.
24 Hoàng Hòa Nhuận Bình 1957 Chùa Tường Vân Ủy viên.
 
Chia sẻ với bạn bè qua:
thongke861067
Tổng số truy cập : 861067
Người đang online : 154
Tổng số trang được xem : 10260649