710 468
Admin. 05:30:56 25-06-2017 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN LAK TỈNH DAK LAK

BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN LAK TỈNH DAK LAK
DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN LAK TỈNH DAK LAK,
NHIỆM KỲ I (2016 - 2021).
(Kèm theo Quyết định số: 298/QĐ-BTS, ngày 30/12 /2016)
Số
TT
Họ và tên Tên đạo Năm sinh Đơn vị Chức danh
I- Ban Thường trực Ban Trị sự.
01 Nguyễn Hữu Sáu. Thích Nhuận Độ. 1971 Chùa Quảng Trạch, xã Dak Liêng. Trưởng Ban kiêm Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử.
02 Nguyễn Văn Trung. Thích Nhận Nghĩa. 1985 Chùa Liên Sơn, TT. Liên Sơn Phó Trưởng Ban kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp.
03 Trương Minh Dũng. Nhuận Anh. 1954 Chùa Liên Sơn, TT. Liên Sơn Chánh Thư ký.
04 Nguyễn Văn Minh. Nguyên Diên. 1953 Chùa Quảng Trạch, xã Dak Liêng. Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng.
05 Đỗ Thị Kim. Nguyên Mai. 1968 Chùa Quảng Trạch, xã Dak Liêng. Ủy viên Thủ quỹ.
06 Nguyễn Minh Nhuận Huy. 1940 Chùa Liên Sơn, TT. Liên Sơn. Ủy viên Pháp chế kiêm UV Kiểm soát.
07 Nguyễn Văn Ninh. Thiện Hòa. 1957 NPĐ Mê Linh, xã Buôn Triết. Ủy viên Văn hóa.
08 Đoàn Thị Hương. Hạnh Diễm. 1959 Chùa Liên Sơn, TT. Liên Sơn. Ủy viên Kinh tế Tài chánh.
09 Phan Thị Ngọc Ánh. Nhuận Đức. 1981 Chùa Quảng Trạch, xã Dak Liêng. Trưởng Ban Từ thiện Xã hội.
 
10
Tôn Thất Tuấn Ninh. Quảng An. 1970 Chùa Liên Sơn, TT. Liên Sơn. Ủy viên Thông tin Truyền thông.
11 Đinh Thái Thành. Tâm Bổn. 1976 Chùa Liên Sơn, TT. Liên Sơn. Ủy viên, Đặc trách Gia đình Phật tử huyện Lak.
12 H'Hương Bđáp. Nguyệt Thuận. 1968 Chùa Quảng Trạch, xã Dak Liêng. Ủy viên, Đặc trách Phật tử Dân tộc.
II- Ủy viên Ban Trị sự.
13 Lê Văn Thành. Nhuận Đạt. 1969 NPĐ Mê Linh, xã Buôn Triết. Ủy viên Ban Trị sự.
14 Huỳnh Chương. Đồng Thụy. 1944 Chùa Liên Sơn, TT. Liên Sơn. nt
15 Tiêu Viết Thương. Đức Trường. 1975 Chùa Quảng Trạch, xã Dak Liêng. nt
16 Huỳnh Thuyền. Nhuận Hải. 1954 Chùa Quảng Trạch, xã Dak Liêng. nt
17 Cao Văn Sơn. Nhuận Thái. 1968 NPĐ Mê Linh, xã Buôn Triết. nt
18 Phạm Lộc. Đức Phúc. 1961 Chùa Quảng Trạch, xã Dak Liêng. nt
19 Nguyễn Thị Nga. Vạn Hoa. 1966 NPĐ Mê Linh, xã Buôn Triết. nt
20 Bùi Thị Bé. Nhuận Tuyền. 1960 NPĐ Mê Linh, xã Buôn Triết. nt
21 Võ Tấn Long. Nhuận Hải. 1965 Chùa Liên Sơn, TT. Liên Sơn. nt
 
Chia sẻ với bạn bè qua:
thongke861070
Tổng số truy cập : 861070
Người đang online : 374
Tổng số trang được xem : 10260696