910 657
Admin. 19:30:56 14-06-2017 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN KRÔNG PAK, TỈNH DAK LAK,

BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN KRÔNG PAK,
TỈNH DAK LAK,
DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HUYỆN KRÔNG PAK NHIỆM KỲ 2016 - 2021.
(kèm theo Quyết định số: 233/QĐ-BTS, ngày 20/10/2016)
 
STT Họ và tên Pháp danh Năm sinh Đơn vị Chức vụ
I- CHỨNG MINH
01 Nguyễn Văn Bạch. ĐĐ Thích Đạo Ứng. 1968 TV. Trúc Lâm Từ Giác, xã Ea Yông. Chứng minh.
II- BAN TRỊ SỰ
A- Ban Thường trực Ban Trị sự:
01 Nguyễn Đình Hùng. ĐĐ. Thích Giác Ngộ. 1976 Chùa Thăng Thạnh, xã Hòa An. Trưởng ban kiêm UV Tăng sự.
02 Lê Thành Nhân. ĐĐ Thích Trí Nghĩa. 1968  Chùa Phước Tịnh, xã  Ea Kly. Phó Ban Thường trực kiêm UV Kiểm Soát
03 Nguyễn Thanh Sơn. ĐĐ. Thích Thường Tâm. 1973 Chùa Tịnh Quang, xã Krông Buk. Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử.
04 Lê Hữu Trường Hải. ĐĐ. Thích Minh Hạnh. 1975 Chùa Phước An TT. Phước An. Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm trưởng Ban Hoằng Pháp
05 Phan Phú. ĐĐ. Thích Quảng Vinh. 1976 Chùa Phước Quang, xã Hòa An. Chánh Thư ký.
06 Nguyễn Đình Danh. CS. Nguyên Nhẫn 1943 TV. Từ Giác, xã Ea Yông. Phó Thư ký.
07 Trần Văn Nên. CS. Quảng Thùy. 1946 Chùa Phước Hưng, xã Hòa An. Phó Thư ký.
08 Bùi Thị Mai Thảo. SC. Thích nữ
Thánh Phúc.
1970 Chùa Quảng Đức, xã Ea Kênh. Ủy  viên Thủ quỹ
09 Bùi Vũ. ĐĐ. Thích Giác Chơn 1984 Ch. Phước Thăng, TT. Phước An. Trưởng Ban
Văn hóa, Thông tin.
10 Đoàn Văn Trung. ĐĐ. Thích Quảng Liên. 1967 Chùa Phước Thọ, xã Ea Phê. Ủy viên Pháp chế.
11 Lê Thị An Lộc. SC. Thích nữ
Minh Huyền
1960 Chùa Phước Bình, xã Ea Knuêc. Ủy viên phụ trách Ni giới.
12 Nguyễn Trần Hoài Thương. SC. Thích nữ Chơn Khiêm. 1975 Chùa Thuần Hiếu, xã Hòa Tiến. UV Tài chính.
13 Lê Thị Mỹ Hạnh. SC. Thích nữ Huệ Chánh. 1973 Chùa Phước Hòa, xã Ea Knuêc. Trưởng Ban Từ thiện Xã hội.
B- Ủy viên Ban Trị sự:
01 Huỳnh Việt Quốc. ĐĐ. Thích Từ Thịnh. 1983 Chùa Phước Thành, xã Ea Yông. Ủy viên.
02 Hồ Thị Ngọc Nương. SC. Thích nữ Chơn Ánh 1976 Chùa Phước Thiện, xã Ea Uy. Ủy viên.
03 Trần Thị Thủy. SC. Thích nữ Chơn Chiếu. 1976 Chùa Phước Ấn, xã Tân Tiến. Ủy viên.
04 Đặng Thị Thúy. SC. Thích nữ
Phổ Giác.
1972 Chùa Phước Huệ, xã Ea Hiu. Ủy viên.
05 Nguyễn Thị Kim Loan. SC. Thích nữ
Trung Thể.
1975 Chùa Phước Bổn,  xã Vụ Bổn. Ủy viên.
06 Nguyễn Thị Hoa. SC. Thích nữ
Khánh Khiêm
1974 Chùa Lợi Nhơn, xã Hòa Tiến. Ủy viên.
07 Trần Thị Kim Loan. SC. Thích nữ Tịnh Hoàng. 1966 Chùa Phước Hưng, xã Hòa An. Ủy viên.
08 Võ Thị Huệ. SC. Thích nữ
Tịnh Thủy.
1976 Chùa Trí Quang, xã Ea Quang. Ủy viên.
09 Nguyễn Thị Thảo Vinh. SC. Thích nữ
Chơn Hiển.
1977 Chùa Phước Nghiêm, xã Ea Phê. Ủy viên.
 
Tổng cộng: 22 thành viên.
 
 
 
 
Chia sẻ với bạn bè qua:
thongke849574
Tổng số truy cập : 849574
Người đang online : 168
Tổng số trang được xem : 10189962