1010 520
Admin. 03:04:16 17-06-2017 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN KRÔNG NĂNG, TỈNH DAKLAK

BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN KRÔNG NĂNG, TỈNH DAKLAK
DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN KRÔNG NĂNG
NHIỆM KỲ 2016 - 2021
Kèm theo Quyết định số:171/QĐ-BTS, ngày 18/8/2016
SốTT Họ và tên Pháp danh Năm sinh Đơn vị Chức vụ
CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ
1 Nguyễn Hữu Thọ Thích Thanh Trực 1972 Phú Lộc Chứng minh
BAN TRỊ SỰ
1 Võ Văn Vĩnh Thích Nguyên Thắng 1981 Chùa Kim Quang Trưởng Ban
2 Lê Văn Thanh Thích Nhuận Thanh 1970 NPĐ Huệ Năng Phó Trưởng Ban kiêm
Ủy viên Tăng sự
3 Nguyễn Thị Hiệp TN Như Tín 1972 Chùa Huệ An Phó Trưởng Ban kiêm Đặc trách Ni giới
4 Nguyễn Thị Ngọc Bích TN Quảng Định 1975 Chùa Tam Giang Phó Trưởng Ban kiêm
Ủy viên Hoằng pháp
5 Huỳnh Thị Thủy TN Nhật Minh 1980 NPĐ Trung Hòa Chánh Thư ký
6 Lê Văn Tưởng Tâm Niệm 1959 Chùa Kim Quang Phó Thư ký
7 Hứa Bội Trung Nhuận Lam 1966 Chùa Tam giang Phó Thư ký
8 Lê Văn Tiến Nhuận Phát 1957 Chùa Kim Quang UV Thủ quỹ
9 Đỗ Văn Lương Nguyên Cúc 1946 Chùa Kim Quang UV Hướng dẫn
Phật tử
10 Nguyễn Thị Khỏe Nguyên Thái 1954 Chùa Kim Quang UV Từ thiện Xã hội
11 Nguyễn Trai Nguyên Cầu 1952 Chùa Lộc Hòa Ủy viên
12 Trần Văn Lợi Giác Thiện Minh 1966 Chùa Lộc Hòa UV
13 Nguyễn Viết Sáu Nhuận Chí 1966 NPĐ Thanh Trung UV
14 Nguyễn Đức
Lương
Nhuận Thiện 1953 NPĐ Thanh Trung UV
15 Lê Đới Nhuận Trụ 1938 Chùa Huệ An UV
16 Nguyễn Sim Nguyên Trí 1940 Chùa Phú Lộc UV
17 Đặng Tấn Tâm Nhuận Thắng 1953 NPĐ Huệ Năng UV
18 Đào Bôn Nguyên Trì 1958 NPĐ Trung Hòa UV
 
 
Chia sẻ với bạn bè qua:
thongke861063
Tổng số truy cập : 861063
Người đang online : 286
Tổng số trang được xem : 10260619