710 572
Admin. 18:10:56 21-06-2017 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN EAKAR, TỈNH DAKLAK

BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN EAKAR, TỈNH DAKLAK
DANH SÁCH THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN EAKAR
NHIỆM KỲ 2016 – 2021
(kèm theo QĐ số:297/QĐ-BTS, ngày 30/12/2016)
Số TT Họ và tên Năm sinh Pháp danh Đơn vị Chức vụ
01 Hoàng Văn Thi 1980 Thích Minh Giáo. Chùa Quán Thế Âm, xã Ea Kmút. Trưởng Ban kiêm Ủy viên
Tăng sự, Ủy viên Kiểm soát.
02 Trương công Trường 1987 Thích Phương Trọng. Chùa Tuệ Vân,
TT. Ea Knốp.
Phó Trưởng ban Thường trực, TB. Hoằng pháp, Nghi lễ.
03 Lê Thị Nhứt 1975 TN. Hướng Liên. TX. Ngọc Bửu,
TT. Ea Kar.
Phó Trưởng ban kiêm
TB.  Hướng dẫn Phật tử.
04 Lê Thị Tường Vi 1981 TN. Đạo Liên TX. Ngọc Bửu,
TT. Ea Kar.
Chánh Thư ký.
05 Phan Thị Thắng 1984 Nguyên Cát Chùa Pháp Hoa,
xã Ea Ô.
Ủy viên Thủ quỹ
06 Dương Minh Hà 1971 Nhuận Chúng Chùa Quán Thế Âm, xã Ea Kmút. Ủy viên Văn hóa.
07 Phạm Phú Quý 1960 Nhuận Phú NPĐ. Tuệ Đăng,
xã Ea Tih.
Ủy viên Kinh tế Tài chánh.
08 Nguyễn Thị Vân 1970 Nhuận An Chùa Tuệ Vân,
TT. Ea Knốp.
Trưởng ban Từ thiện Xã hội.
09 Lê Văn Trung 1975 Nhuận Sử Chùa Quán Thế Âm, xã Ea Kmút. UV. Thông tin Truyền thông.
10 Nguyễn Hường 1961 Nhuận Linh Chùa Quán Thế Âm, xã Ea Kmút. Phó Trưởng ban Nghi lễ.
11 Dương Thị Hạnh 1962 Ngọc Lễ TX. Ngọc Bửu,
TT. Ea Kar.
Phó Trưởng ban
Từ thiện Xã hội.
12 Lê Văn Phát 1966 Thiện Giác TX. Ngọc Bửu,
TT. Ea Kar.
UV
13 Văn Đức Hoan 1967 Thiện Hỷ TX. Ngọc Bửu,
TT. Ea Kar.
UV
14 Lê Thanh Bình 1964 Thiện Yên TX. Ngọc Bửu,
TT. Ea Kar.
UV
15 Trần Thị Ngọc Ánh 1968 Nhuận Khương Chùa Quán Thế Âm, xã Ea Kmút. UV
16 Phạm Thị Thái Ý 1977 Nhuận Duyên NPĐ. Tuệ Đăng,
xã Ea Tih.
UV
17 Vũ Thị Thoản 1973 Nhuận Hương NPĐ. Tuệ Đăng,
xã Ea Tih.
UV
18 Trần Thị Loan 1966 Diệu Lan Chùa Pháp Hoa,
xã Ea Ô.
UV
19 Nguyễn Thị Việt 1978 Diệu Hưng Chùa Pháp Hoa,
xã Ea Ô.
UV
20 Nguyễn Thị Tỉnh 1974 Nhuận Thu Chùa Pháp Hoa,
xã Ea Ô.
UV
21 Nguyễn Thị Kim yến 1974 Diệu Hòa Chùa Tuệ Vân,
TT. Ea Knốp.
UV
Chia sẻ với bạn bè qua:
thongke848176
Tổng số truy cập : 848176
Người đang online : 175
Tổng số trang được xem : 10182774