810 296
Nguyễn Phương. 11:05:45 13-11-2022 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Ban Trị Sự GHPGVN huyện Ea Sup Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban Trị Sự GHPGVN huyện Ea Sup Nhiệm kỳ 2021 - 2026DANH SÁCH CHUẨN Y NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN EASUP NHIỆM KỲ 2021 - 2026.
(Kèm theo quyết định số: 148/QĐ-BTS)
TT Họ Tên Pháp danh Năm
Sinh
Quê quán Nơi cư trú Chức vụ

01

Nguyễn Bảo Định
Thích Pháp Huệ
1977

Tiền Giang
NPĐ Diệu Pháp, thôn 1, xã Ea Lê, huyện Ea Súp Trưởng Ban kiêm Tăng sự

02

Nguyễn Văn Lộc
Thích Như Tâm
1985
Quảng Nam NPĐ Quảng Đà, thôn 3, xã Ea Lê, huyện Ea Súp Phó Trưởng Ban Thường trực kiêm HDPT

03

Lê Lương
Thích Quảng Thanh
1975

Quảng Trị
NPĐ Thanh Tịnh, thôn 7, xã Cưmlan, huyện Ea Súp Phó Trưởng Ban kiêm Hoằng Pháp
04 Cư sĩ
Hà Văn Nghị
Pháp Trí 1983 Bắc Giang Số 33 Nguyễn Trãi, TT Easup Ủy viên Thư ký
05 Cư sĩ  
Nguyễn Thị Thanh
Nhuận Nguyên 1977 Quảng Nam Thôn 5, xã Ea Lê, huyện Easup Ủy viên Thủ quỹ
06 Cư sĩ
 Nguyễn Thị Hải
Hoa Đức 1957 Quảng Ngãi Tổ dân phố đoàn kết TT. Easup Ủy viên Từ thiện

 
Chia sẻ với bạn bè qua: