210 513
Nguyễn Phương. 11:49:29 13-11-2022 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Ban Trị Sự GHPGVN huyện Cư Mgar Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban Trị Sự GHPGVN huyện Cư Mgar Nhiệm kỳ 2021 - 2026DANH SÁCH CHUẨN Y NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN CƯ M’GAR NHIỆM KỲ VI (2021 - 2026)
(Kèm theo quyết định số:10/QĐ-BTS)
STT       Đạo hiệu        Thế danh Năm sinh   Quê quán           Đơn vị     Chức vụ
I.Chứng Minh
01 Hòa thượng
Thích Giác Tiến
Trần Ứng 1952 Bình Định       Ban Trị sự GHPGVN 
tỉnh Đắk Lắk.
         Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN  
huyện Cư M’gar
               
 II. Ban Trị sự
01 Đại đức
Thích Minh Đăng
Nguyễn Anh Thy 1979 Quảng Trị Chùa Hoa Nghiêm Trưởng Ban Trị sự  GHPGVN huyện Cư M’gar
02 Đại đức
Thích Giác Đồng
Phan Văn Tuấn 1985 Quảng Nam Chùa Tây Trúc Phó Trưởng ban kiêm TT-TT
03 Đại đức
Thích Đạo Quang
Lê Hữu Thắng 1979 Quảng Trị Chùa Linh Phong Ủy viên
04 Đại đức
Thích Tâm Định
Hồ Xuân Trung 1983 TT-Huế Chùa Phổ Quang Ủy viên
05 Đại đức
Thích Thiền Kim
Nguyễn Văn Luận 1986 Ninh Thuận Chùa Hoa Nghiêm TB Pháp chế - Kiểm Soát
06 Đại đức
Thích Thiền Hoằng
Nguyễn Anh Quốc 1985 Quảng Trị Chùa Hưng Pháp Trưởng Ban nghi lễ
07 Đại đức
Thích Minh Lý
Nguyễn Văn Sang 1985 Quảng Nam Chùa Tuệ Quang TBVH + Hoằng Pháp
08 Sư cô
Thích nữ Tịnh Đạt
Huỳnh Thị Sen 1972 Quảng Nam Chùa Linh Sơn Ủy viên  Ni Giới
09 Cư sĩ,  Nguyên Tâm Đoàn Thị Thu Hằng 1962 Quảng Bình Ban Hộ trì Tam bảo   chùa HoaNghiêm P.TK + CVP
10 Cư sĩ, Đồng Lương Nguyễn Thanh 1968 Quảng Nam Ban Hộ trì Tam bảo    chùa pháp Bảo Phó thư ký
11 Cư sĩ, Nhuận Chí Lê Thị Nhứt 1952 Quảng Nam Ban Hộ trì Tam bảo    chùa Hoa Nghiêm Phó ban Từ thiện Xã hội
12 Cư sĩ, Chúc Duy Trần Thị Cúc 1958 Quảng Nam Ban Hộ trì Tam bảo chùa Hoa Nghiêm Thủ quỹ
13 Cư sĩ, Nhuận Trình Ngô Đình Lẹ 1956 Quảng Nam Ban Hộ trì Tam bảo     chùa Tây Trúc Ủy viên
14 Cư sĩ,  Nhuận Đức Nguyễn Thị Lơi 1965 Thái Bình Ban Hộ trì Tam bảo     chùa pháp Bảo Ủy viên
15 Cư sĩ,  Nhuận Dưỡng Đặng Thị Túc 1949 Quảng Nam Ban Hộ trì Tam bảo    Chùa Bửu Quang Ủy viên
16 Cư sĩ,  Vạn Danh Lê Thị Thành 1957 Thanh Hóa Ban Hộ tự Điểm nhóm sinh hoạt  Hưng phước Ủy viên
17 Cư sĩ,  Thiện Tu Phạm Văn Huân 1958 Thái Bình Ban Hộ trì Tam bảo    NPĐ Quang Tâm Ủy viên
18 Cư sĩ,  Đồng Công Nguyễn Ngọc Thành 1969 TT. Huế Ban Hộ trì Tam bảo    Chùa Hưng Pháp Ủy viên
19 Cư sĩ,  Nhuận Mạnh Lương Quang Tiên 1963 Quảng Ngãi Ban Hộ trì Tam bảo    NPĐ Linh Phước Ủy viên

                 

 
Chia sẻ với bạn bè qua: