710 825
Nguyễn Phương. 11:11:11 13-11-2022 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Ban Trị Sự GHPGVN huyện Buôn Đôn Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban Trị Sự GHPGVN huyện Buôn Đôn Nhiệm kỳ 2021 - 2026DANH SÁCH CHUẨN Y NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN BUÔN ĐÔN NHIỆM KỲ II (2021 - 2026).
(Kèm theo quyết định số: 149/QĐ-BTS)
TT Pháp danh Thế danh Năm
sinh
Quê Quán Đơn vị Chức vụ
1 Đại Đức Thích Minh Huệ Lê Tiến Anh Khôi 1982 Hải Phòng Chùa Pháp Vân
Xã Tân Hòa
Trưởng Ban kiêm Tăng sự
2 Đại đức Thích Chơn Hạnh Huỳnh Đức 1974 Quảng Nam Chùa Long Thọ
Xã Ea Nuôl
Phó Trưởng Ban
Thường Trực
Kiêm Pháp chế
3 Đại đức Thích Giác Thủy Nguyễn Hữu Tuấn 1972 Quảng Nam TX Ngọc Nhơn
Xã EaBar
Phó Trưởng Ban
Kiêm Hoằng Pháp
4 Sư cô
TN. Thánh Đạo
Nguyễn Thị Thảo 1980 Ninh Bình NPĐ Từ Hiếu
Xã Cuôr Knia
Ủy viên Thủ quỹ
5 Sư cô
TN. Liên Vân
Nguyễn Thị Lan 1980 Thái Bình TX Ngọc Thanh
Xã Ea Nuôl
Ủy viên Từ thiện
6 Sư cô
TN. Diệu Lành
Nguyễn Thị Bích Liên 1964 Hà Nội NPĐ An Bình
Xã EaBar
Ủy viên Hướng dẫn Phật tử
7 Như Vương Cư sĩ Hường Vĩnh Lê 1961 Quảng Ngãi NPĐ An Bình
Xã EaBar

Chánh Thư ký
8 Thanh Tịnh Cư sĩ Phạm Văn Mặc     Chùa Pháp Vân
Xã Tân Hòa
Ủy viên
9  Nguyên Hậu Cư sĩ Hồ Đắc Tôn 1963 Thừa Thiên Huế Chùa Long Thọ
Xã Ea Nuôl
Uỷ viên
10 Vạn Phú Cư sĩ Ngô Văn Phong
1978

Bình Định
NPĐ Từ Hiếu
Xã Cuôr Knia
Ủy viên
11 Thiện Nhân Cư sĩ Nguyễn Văn Nghĩa
1964

Bình Định
TX Ngọc Nhơn
Xã EaBar
Ủy viên
12 Chúc Sen Cư sĩ Phan Thị Phượng
1962

Khánh Hòa
TX Ngọc Thanh
Xã Ea Nuôl
Ủy viên
13 Quảng Hậu Cư sĩ Lương Thị Hiền 1961 Hà Tĩnh NPĐ A Di Đà
Xã Ea Huar
Ủy viên
14  Nhuận Hòa Cư sĩ Lê Thị Bích Thuận 1973 Quảng Ngãi NPĐ An Bình
Xã EaBar
Ủy viên
Chia sẻ với bạn bè qua: