610 618
Tin Tức » Tu Học
Chia sẻ với bạn bè qua:
Tống Dũng. 14:05:42 23-06-2018 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Đăk Lăk: Chư Tăng Bố tát tập trung tại chùa Sắc tứ Khải Đoan

Đăk Lăk: Chư Tăng Bố tát tập trung tại chùa Sắc tứ Khải Đoan
Trước giờ vào Niết Bàn, Đức Thế Tôn nhắc nhở tứ chúng đệ tử: “giới luật còn Đạo ta còn, sau khi Ta diệt độ, các con phải tôn trọng giới luật, lấy giới luật làm Thầy”. Tiếp nối truyền thống ấy, qua gần 3000 năm, từ ngày Thế Tôn thị hiện Niết Bàn, Chư Tổ truyền thừa, Lễ Bố tát đối với hàng xuất gia, Lễ tụng giới dành cho Phật tử tại gia, như một quy cũ sinh hoạt chốn thiền môn.


Hôm nay ngày 30/4/Mậu Tuất (ngày 14/6/2018) cũng là ngày đầu, sau Lễ thọ an cư Phật Lịch 2562, toàn thể Tăng Ni tại các điểm an cư kiết hạ vân tập về tại 2 địa điểm: Chùa Sắc Tứ Khải Đoan và Chùa Dược Sư làm Lễ bố tát cho Tăng, Ni và Lễ tụng giới cho hàng Phật tử tại gia.

Theo luật Phật chế, trước giờ Chư Ni Bố tát, phía Ni giới cử đại diện về tại điểm Bố tát của Tăng cầu pháp yết ma, sau đó về lại đạo tràng Ni giới và triển khai Lễ Bố tát.

Bố tát hay tụng giới là một pháp hành nhằm nhắc nhở hàng đệ tử Phật những giới điều Phật chế mà mỗi người Đệ tử Phật đã phát tâm lãnh thọ. Trong Lễ Bố tát, mỗi giới tử tự xem xét những giới điều mình đã thọ, vận hết tâm thành cầu xin sám hối, nếu nhận thấy mình qua các giới điều đó hoặc cố ý hoặc vô ý sai phạm.

Kinh Phật có dạy: “Tội từ tâm sanh khởi, thì dùng tâm mà hối cải chừa bỏ, khi tâm đã vắng lặng, tội nhờ đó mà hết ...”
Cho nên, đọc lại lời vàng của Phật dạy trước hết và trên hết là tự cảnh tỉnh chính mình trên bước đường tu đạo và hành đạo, nhằm tinh tấn không ngừng trên bước đường tiến đến thánh quả.
Hôm nay, nhân ngày Bố tát của Tăng Ni và tụng giới của Phật tử tại gia, trang nhà phatgiaodaklak.org xin chia sẻ đôi nét khái quát về ý nghĩa Lễ Bố tát hàng nửa tháng của Tăng Ni và Phật tử, cùng tỏ niệm hoan hỷ trên tinh thần Phật dạy: “Vui thay tứ chúng đồng tu, vui thay tăng già hòa hợp”.

 


Bài: Nguyên Trưng
Ảnh: Nguyên Huấn - Như Thanh
(Ban TTTT GHPGVN tỉnh Đăk Lăk)

Chia sẻ với bạn bè qua:
thongke985766
Tổng số truy cập : 985766
Người đang online : 4114
Tổng số trang được xem : 10953848