610 582
Phật Tử » Khác
Chia sẻ với bạn bè qua:
Nguyễn Phương. 04:43:24 26-06-2023 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Lễ khai khóa năm thứ nhất Bậc Lực VI 2022 – 2027 khu vực IV

Lễ khai khóa năm thứ nhất Bậc Lực VI 2022 – 2027 khu vực IVSáng ngày 25/6/2023 (nhằm ngày 08/5 Quý Mão) Ban Điều hành Bậc Lực VI khu vực IV Tây Nguyên tổ chức lễ khai giảng khóa học Bậc Lực VI năm thứ nhất niên khóa 2023 -2027 tại hội trường chùa Sắc Tứ Khải Đoan.

Quang lâm tham dự và chứng minh buổi lễ khai khóa với sự hiện diện của Đại Đức Thích Hải Nguyện - Trưởng Ban HDPT tỉnh Đắk Lắk; Đại Đức Thích Nhuận Lợi - Phó trưởng Ban HDPT tỉnh Đắk Nông; Đại Đức Thích Tuệ Phước - Phó trưởng Ban HDPT tỉnh Đắk Lắk.

Về phía GĐPT có Huynh trưởng cấp Dũng: Nguyên Trừng - Nguyễn Văn Quýnh - Cố vấn Phân ban GĐPT Đắk Lắk; Huynh trưởng cấp Tấn: Nguyên Thơ - Ngô Đức Lộc - Trưởng Phân ban GĐPT Đắk Lắk; Htr Cấp Tấn Thị Vân, Lê Văn Tuyển, ủy viên BHD Phân ban TƯ, Phó BHDPT tỉnh, Trưởng BHD Phân ban GĐPT Đắk Nông; Htr Cấp Tấn Thị Hoàng, Nguyễn Văn Tiên, ủy viên BHD Phân ban TƯ, Phó BHDPT tỉnh, Trưởng BHD Phân ban GĐPT Kom Tum; Htr Cấp Tấn Quảng Dự, Lê Tường Vinh, ủy viên BHD Phân ban TƯ, Phó BHDPT tỉnh, Trưởng BHD Phân ban GĐPT Gia Lai; Htr Cấp Tấn Nguyên Liên, Nguyễn Thị Vinh Hoa ủy viên BHD Phân ban TƯ; cùng các anh  chị huynh trưởng Phân ban Gia đình Phật tử tại khu vực IV và 50 anh chị Huynh trưởng là học viên bậc Lực khóa VI đến từ các tỉnh: Gia Lai – Kon Tum – Đắk Nông – Đắk Lắk đồng tham dự lễ khai mạc.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Huynh trưởng cấp Tấn: Thị Hoàng - Nguyễn Văn Tiên thay mặt Ban điều hành Bậc Lực trung ương đọc quyết định thành phần nhân sự Ban điều hành Bậc Lực Khóa VI khu vực IV 2023 – 2027 toàn quốc và quyết định thành phần nhân sự Ban điều hành Bậc Lực khóa VI, khu vực IV 5 tỉnh Tây Nguyên gồm có 9 huynh trưởng do HTr cấp Tấn: Nguyên Thơ - Ngô Đức Lộc làm trưởng Ban Điều hành.

Tại buổi khai mạc, Huynh trưởng cấp Dũng: Nguyên Trừng - Nguyễn Văn Quýnh thay mặt Phân ban GĐPT Trung Ương, nhắc lại mục đích của khóa học Bậc Lực và nhiệm vụ của học viên phải hoàn thành chương trình tu học xuyên suốt khóa đào tạo gồm 12 đề tài, nhằm đào tạo các ủy viên Phân ban, đồng thời khích lệ tinh thần các Huynh trưởng tham dự khóa học nỗ lực tinh tấn tu học, để tròn trách nhiệm của người Huynh Trưởng GĐPT.

Sau cùng, Đại Đức Thích Hải Nguyện - Trưởng BHDPT tỉnh Đắk Lắk đã có lời sách tấn các Huynh trưởng học viên. Thầy đã dạy: “Tổ chức Gia Đình Phật Tử là một tổ chức hợp hiến và hợp pháp lấy Bi-Trí-Dũng làm tiêu chuẩn phấn đấu, thấm nhuần tinh thần Tứ trọng ân, chúc các học viên cố gắng phấn đấu trong khóa học 4 năm thật tốt để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của người Huynh trưởng GĐPT.”

Sau phần lễ khai khóa, Ban điều hành đã cung thỉnh Đại Đức Thích Hải Nguyện hướng dẫn đề tài “Giáo lý Phật giáo và các vấn đề xã hội” để mở đầu cho chương trình tu học Bậc Lực năm thứ I.

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc:

Tác bạch cung thỉnh Chư Tôn Đức chưng minh Lễ Khai giảng
HTr cấp Tín Thiện Hảo - Đông Triều, Thư ký BĐH bậc Lực Vi khu vực IV thông qua chương trình, tuyên bố lý do lễ khai giảng

Huynh trưởng cấp Tấn: Thị Hoàng - Nguyễn Văn Tiên thay mặt Ban điều hành Bậc Lực trung ương đọc quyết định thành phần nhân sự Ban điều hành Bậc Lực Khóa VI

Huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Thơ Ngô Đức Lộc,  Trưởng ban điều hành khóa học Bậc Lực khóa VI, Khu vực IV phát biểu khai mạc

Htr Cấp Tấn Quảng Dự, Lê Tường Vinh, phó Ban điều hành bạc lực VI khu vực IV thông qua danh sách học viên

 

 

Htr Cấp Tấn Thị Vân, Lê Văn Tuyển, Phó Ban điều hành bậc Lực VI khu vực IV thông qua chương trình năm 1 và nội quy khóa học 

Anh Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Trừng Nguyễn Văn Quýnh, Cố vấn chuyên môn Phân ban GĐPT Trung ương phát biểu

 Đại Đức Thích Hải Nguyện UVTT BTS GHPGVN Trung ương, UVTT BTS GHPGVN ,Trưởng BHDPT tỉnh ĐakLak.chứng minh đã có lời sách tấn các Huynh trưởng học viênHtr Cấp Tấn Nguyên Liên, Nguyễn Thị Vinh Hoa  Thử quỹ Ban điều hành Bậc Lực khu vực IV đọc lời cảm tạ

Đại Đức Thích Hải Nguyện  hướng dẫn đề tài Giáo lý Phật giáo và các vấn đề xã hội. mở đầu cho chương trình tu học bậc Lực năm thứ I.
Tin: Phan Tấn Dũng, ảnh: Việt Tùng

Chia sẻ với bạn bè qua: