410 444
Phật tử » Đạo Tràng
Chia sẻ với bạn bè qua:
Nguyễn Phương. 07:37:07 17-06-2014 (GMT+7) -- Lượt xem: 4539.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Cúng dường Tam Bảo và hiện tiền Chư Tôn Thiền Đức mùa An Cư Kiết Hạ

Cúng dường Tam Bảo và hiện tiền Chư Tôn Thiền Đức mùa An Cư Kiết Hạ Phật tử , Chúng Thanh Văn Pháp, Thiền Viện Trúc Lâm Vạn Đức sắm sửa Trai diện dâng lên cúng dường Tam Bảo và hiện tiền Chư Tôn Thiền Đức mùa An Cư Kiết Hạ.

Chúng con là hàng Phật tử tại gia đầy đủ duyên lành, thấm nhuần sự giáo hoá của Thầy Tổ, chúng con đã ý thức được bổn phận của người Phật tử tại gia đối với Tam Bảo.
         Hôm nay nơi Bổn Tự Thiền Viện Trúc Lâm Vạn Đức, mùa An Cư Kiết Hạ lại trở về với Chư Tôn Đức nơi đây, là rộng phước cho hàng Phật tử chúng con gieo duyên lành với Tam Bảo, với Phật pháp và cũng là dịp thuận duyên để hàng Phật tử chúng con được học hỏi giáo lý và thể hiện tinh thần hộ trì Chánh Pháp. Giờ đây trước Đạo Tràng thanh tịnh, Tăng Bảo trang nghiêm, với niềm hoan hỷ vô biên của Chư Tôn Đức, chúng con toàn thể Phật tử, Chúng Thanh Văn Pháp, lắng lòng thanh tịnh với tất cả lòng thành, sắm sửa Trai diện dâng lên cúng dường Tam Bảo và hiện tiền Chư Tôn Thiền Đức.
Tin ảnh: HỒ VĂN TRINH (Pháp danh Minh Nghiêm)
Chia sẻ với bạn bè qua:
Các tin đã đăng:

thongke636991
Tổng số truy cập : 636991
Người đang online : 494
Tổng số trang được xem : 8900215