910 710
Đông Triều. 02:13:40 13-03-2020 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Thư mời tham dự hội nghị công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk

Thư mời tham dự hội nghị công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk 
Căn cứ theo giấy mời số 08/GM_SNV ngày 13/03/2020 của Sở Nội Vụ (Ban Tôn giáo) tỉnh Đắk Lắk về việc tổ chức tập huấn phòng, chống dịch Covid – 19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk cho chức sắc cácTôn giáo trên địa bàn tỉnh
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH ĐẮK LẮK
BAN TRỊ SỰ
Số: 38/TM-BTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
 
                Đắk Lắk, ngày 12 tháng 3 năm 2020

THƯ MỜI
                        Tham dự hội nghị công tác phòng chống dịch Covid-19
 
         Kính gửi:  Chư Tôn Đức Tăng – Ni 

Căn cứ theo  giấy mời số 08/GM_SNV  ngày 13/03/2020 của  Sở Nội Vụ   (Ban Tôn giáo) tỉnh Đắk Lắk về việc tổ chức tập huấn phòng, chống dịch Covid – 19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk cho  chức sắc cácTôn giáo trên địa bàn tỉnh ( có danh sách đính kèm).

Thực hiện theo chỉ đạo của HT. Trưởng Ban Trị sự. Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk trân trọng kính mời Chư Tôn đức Tăng – Ni là thành viên của Ban Trị Sự sắp xếp thời gian để tham dự hội nghị cụ thể như sau :

          Thời gian:  vào lúc 08g00 ngày 16/03/2020

Địa điểm:  Tại Hội trường A Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk số 68 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột.

Nội Dung: Cập nhật tình hình và phổ biến các khuyến cáo của ngành y tế  trong công tác phòng, chống dịch Covid -19.

Khuyến cáo: Khi đi tham dự hội nghị Chư tôn đức nên đeo khẩu trang để đảm bảo tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

Hội nghị có nội dung và ý nghĩa rất quan trọng. Thường trực BTS rất mong Chư Tôn đức Tăng - Ni quan tâm và tham dự đông đủ để hội nghị thành công tốt đẹp
Trân trọng ./.
Nơi nhận:      
-Như trên;                                             -Lưu VP-BTS.


 
            TM. BAN THƯỜNG TRỰC
        TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Hoà Thượng Thích Châu Quang

 
 
DANH SÁCH CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG - NI DỰ HỌP TẠI SỞ Y TẾ ĐẮKLẮK
Stt Họ &Tên Chức Vụ Cơ sở Tôn Giáo
/ Địa chỉ
1 Đại đức. Thích Trí Minh Phó trưởng BTS tỉnh Chùa Phổ Minh,
Tp Buôn Ma Thuột
2 Đại đức. Thích Giác Phổ Phó trưởng BTS tỉnh Tịnh xá Ngọc Quang,
TP Buôn Ma Thuột.
3 Đại đức. Thích Tịnh Quang Phó trưởng BTS Tp Thiền Viện Trúc Lâm Vạn Đức,
Tp Buôn Ma Thuột.
4 Sư cô. Thích nữ Tịnh Minh: Phó trưởng BTS tỉnh Chùa Khánh Vân,
Tp Buôn Ma Thuột.
5 Đại đức. Thích Hải Nguyện TB Hướng dẫn Phật tử  Chùa Khải Đoan,
TpBuôn Ma Thuột.
6 Đại đức. Thích Giác Kiến TB Phật giáo Quốc tế Tịnh xá Ngọc Quang,
TpBuôn Ma Thuột.
7 Đại đức. Thích Nguyên Huấn TB Thông tin Truyền thông Chùa Khải Đoan,
Tp Buôn Ma Thuột.
8 Đại đức. Thích Minh Phương Phó Thư ký kiêm CVP Chùa Khải Đoan,
Tp Buôn Ma Thuột.
9 Đại đức. Thích Vạn Năng TB Giáo dục Tăng - Ni Chùa Bồ Đề,
Tp Buôn Ma Thuột.
10 Huynh trưởng Nguyên Thơ Ủy viên BTS tỉnh Phân ban GĐPT tỉnh
11 Đại đức. Thích Nguyên Thắng Ủy viên BTS tỉnh Chùa Kim Quang,
huyện Krông Năng
12 Đại đức. Thích Nhuận Thanh Phó BTS huyện NPĐ Huệ Năng
 huyện Krông Năng
13 TT. Thích Viên Trí Ủy viên BTS tỉnh Chùa Thiện Đức,
 huyện Krông Ana
14 Đại đức. Thích Nhuận Tài Ủy viên BTS tỉnh NPĐ Thiện Minh,
huyện Krông Ana
15 Đại đức. Thích Quảng Đàm Phó trưởng BTS tỉnh Chùa An Lạc,
thị xã Buôn Hồ
16 Đại đức. Thích Tuệ Phước Phó BTS huyện Chùa An Hòa,
thị xã Buôn Hồ
17 Đại đức. Thích Giác Ngộ Phó trưởng BTS tỉnh Chùa Thăng Thạnh,
huyện Krông Pắk
18 Đại đức. Thích Trí Nghĩa Phó BTS huyện Chùa Phước Tịnh,
huyện Krông Pắk
19 Đại đức. Thích Giác Hiệp Ủy viên BTS tỉnh Chùa Phước Niệm,
huyện Krông Bông
20 Đại đức. Thích Nguyên Thân Phó BTS huyện Chùa Phước Lâm,
 huyện Krông Bông
21 Đại đức. Thích Minh Giáo Ủy viên BTS tỉnh Chùa Quán Thế Âm,
huyện EaKar
22 Đại đức. Thích Phương Trọng Phó BTS huyện Chùa Tuệ Vân,
huyện EaKar
23 Đại đức. Thích Minh Lợi Ủy viên BTS tỉnh NPĐ Quảng Giang
huyện EaH’leo
24 Đại đức. Thích Nhuận Thông Phó BTS huyện Chùa Huệ Nghiêm,
huyện EaH’leo
25 Đại đức. Thích Tâm Từ Ủy viên BTS tỉnh Chùa Từ Quang,
huyện CưKuin
26 Đại đức. Thích Huệ Nghiêm Phó BTS huyện Chùa Từ Minh,
huyện CưKuin
27 Đại đức. Thích Nhuận Độ Ủy viên BTS tỉnh Chùa Quảng Trạch,
huyện Lắk
28 Đại đức. Thích Nhuận Nghĩa Ủy viên BTS tỉnh Chùa Liên Sơn,
huyện Lắk
29 Đại đức. Thích Minh Huệ Ủy viên BTS tỉnh Chùa  Pháp Vân,
huyện Buôn Đôn
30 Đại đức. Thích Pháp Huệ Ủy viên BTS tỉnh NPĐ Diệu Pháp,
 huyện EaSup
31 Đại đức. Thích Nhuận Đài Ủy viên BTS tỉnh Chùa Khánh Sơn,
huyện M’ Drak
32 Đại đức. Thích  Minh Đăng Trưởng Phân ban DT Chùa Hoa Nghiêm,
huyện Cư M’gar
33 Đại đức. Thích Đạo Quang Ủy viên BTS tỉnh Chùa Linh Phong,
 huyện Cư M’gar
34 Đại đức.Thích Quảng Nguyện Ủy viên BTS tỉnh NPĐ Thiện Hòa,
 huyện KrôngBuk


                   
                                                           
 
Chia sẻ với bạn bè qua: