710 101
Đông Triều. 05:13:51 19-04-2016 (GMT+7) -- Lượt xem: 5517.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

THÔNG BÁO V/v Mời tham dự Trai đàn cầu siêu anh linh Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa Trang liệt sĩ tỉnh Đăk Lăk vào các ngày 29, 30/4 và 01/5/2016

THÔNG BÁO
V/v Mời tham dự Trai đàn cầu siêu anh linh Anh hùng Liệt sĩ
tại Nghĩa Trang liệt sĩ tỉnh Đăk Lăk vào các ngày 29, 30/4 và 01/5/2016
-Nhân dịp lễ Kỷ niệm 30/4 và 01/5/2016, Chính phủ và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có chủ trương tổ chức Đại trai đàn quốc gia để cầu siêu cho anh linh Anh hùng Liệt sĩ tại chiến trường Tây Nguyên vào các ngày 29, 30/4 và 01/5/2016 tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đăk Lăk, do UBND tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk phối hợp đăng cai tổ chức.

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH DAK LAK
BAN TRỊ SỰ
-----
Số: 65/TB-BTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------
 
                  Dak Lak, ngày 13 tháng 4 năm 2016

 

THÔNG BÁO
V/v Mời tham dự Trai đàn cầu siêu anh linh Anh hùng Liệt sĩ
tại Nghĩa Trang liệt sĩ tỉnh Đăk Lăk vào các ngày 29, 30/4 và 01/5/2016.

 
Kính gởi:
                         -Các Ban chuyên ngành trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh, -Ban Trị sự và các Ủy viên Đặc trách Phật giáo tại các Thành phố, Huyện và Thị xã trong tỉnh,        
                         -Toàn thể Tăng Ni và Phật tử Đạo tràng các Tự viện Phật giáo trong toàn tỉnh.
 
Thưa quý Ban và toàn thể Tăng Ni,
-Triển khai thực hiện CV số 031/CV-HĐTS ngày 25/3/2016 của HĐTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam và CV số 2360/UBND-KGVX ngày 05/4/2016 của UBND tỉnh Đăk Lăk, V/v tổ chức Đại lễ Cầu siêu anh linh Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đăk Lăk nhân dịp lễ kỷ niệm 30/4 và 01/5/2016.
-Căn cứ tinh thần buổi họp ngày 08/4/2016 của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk và phiên họp liên tịch các Cơ quan chức năng của tỉnh ngày 12/4/2016.
 Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh xin thông báo đến Quý Ban Trị sự các Huyện, Thị xã; Ủy viên Đặc trách Phật giáo các Huyện và toàn thể Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong toàn tỉnh được biết và tổ chức việc tham dự lễ như sau:
-Nhân dịp lễ Kỷ niệm 30/4 và 01/5/2016, Chính phủ và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có chủ trương tổ chức Đại trai đàn quốc gia để cầu siêu cho anh linh Anh hùng Liệt sĩ tại chiến trường Tây Nguyên vào các ngày 29, 30/4 và 01/5/2016 tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đăk Lăk, do UBND tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk phối hợp đăng cai tổ chức.
-Để thực hiện chu toàn phần việc được phân công đảm nhiệm của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh:  
 1/ Ban Nghi lễ tỉnh tổ chức Ban Kinh sư và đảm nhiệm toàn bộ phần nghi lễ trong ngày đầu 29/4/2016.
 2/ Huy động toàn thể Tăng Ni sinh hoạt trong Tăng đoàn tỉnh Đăk Lăk (Chính thức và chưa chính thức), Phật tử Đạo tràng các cơ sở Tự viện Phật giáo trong tỉnh tham dự buổi lễ Khai mạc Đại trai đàn vào lúc 08 giờ sáng ngày 29/4/2016 tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, (đường Võ Thị Sáu-Phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột.
3/ Phân công Tăng. Ni phục vụ thường trực trong 3 ngày diễn ra Đại lễ.
Nay, Thường trực Ban Trị sự phân công cụ thể như sau:
-Ban Nghi lễ tỉnh: Đại đức Thích Hải Thông, Trưởng ban Nghi lễ đảm nhiệm tổ chức Ban Kinh sư và chương trình nghi lễ ngày 29/4/2016.
-Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh: phân công BHD Phân ban GĐPT tỉnh huy động Huynh trưởng và đoàn sinh Nam nữ Ngành Thanh và ngành Thiếu đảm nhiệm công tác an ninh trật tự tại khu vực Nghĩa trang và đường Võ Thị Sáu, làm hàng rào cung đón Tăng ni và Quan khách đến tham dự lễ, thắp nến tưởng niệm tại các mộ liệt sĩ (Phối hợp với 300 tình nguyện viên do Chùa Khải Đoan cung cấp). Phối hợp với Trụ trì, Ban hộ tự, Tiểu ban Dân tộc ít người huy động Phật tử trong toàn tỉnh tham dự lễ khai mạc vào sáng ngày 29/4/2016.
-Ban Thông tin Truyền thông tỉnh: Đảm trách phần việc chuyên môn của Ngành: phân công CTV túc trực để quay phim, chụp ảnh, viết bài đưa tin trên các Trang thông tin điện tử và báo, đài.
-Phân ban Ni giới tỉnh: Phối hợp với chùa Hoa Lâm tổ chức phục vụ cơm trưa cho tất cả Tăng Ni trong tỉnh (3 ngày 29, 30/4 và 01/5)
-Văn phòng Ban Trị sự tỉnh: Trách nhiệm liên hệ chổ ở cho 1.000 Phật tử ngoài tỉnh: Liên hệ Chùa Hoa Lâm, Dược Sư, TX. Ngọc Ban và Thiền viện Trúc Lâm Vạn Đức.
-Chùa Phổ Minh: Chịu trách nhiệm sắp xếp việc ăn ở cho 1.000 Cựu chiến binh ngoài tỉnh.
-Chùa Sắc tứ Khải Đoan: Chịu trách nhiệm cung cấp cho BTC 300 tỉnh nguyện viên.
-Ban Trị sự và Ủy viên Đặc trách Phật giáo các Huyện, Thị xã: Thông báo rộng rãi nội dung Thông báo này đến các cơ sở Tự viện trong địa bàn và huy động toàn thể toàn thể Tăng Ni và Đạo tràng Phật tử các Tự viện (kể cả Tăng Ni, Phật tử các cơ sở chưa chính thức) tham dự Lễ Khai mạc vào sáng ngày 29/4/2016. Đồng thời, bố trí Tăng, Ni túc trực suốt ngày tại lễ trường như sau:
-Cụm 1: Thị xã Buôn Hồ, Huyện Krông Buk, Krông Năng và Ea H’Leo.
                   (Ngày 29/4/2016)
-Cụm 2: Huyện Krông Păc, Ea Kar, M’Drak, Krông Bông và Lăk.
                   (Ngày 30/402016)
-Cụm 3:  Huyện Cư M’Gar, Buôn Đôn, Krông Ana và TP. Buôn Ma Thuột
                   (Ngày 01/5/2016)
Ghi chú: Giờ tập trung dự lễ Khai mạc tại Nghĩa trangLiệt sĩ tỉnh (đường Võ Thị Sáu-Phường Tân Lập,TP.Buôn Ma Thuột) vào lúc 07 giờ 00 sáng ngày 29/4/2016.
Vì trách nhiệm và uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đăk Lăk trước Nhà nước và Trung ương Giáo hội, kính mong quý Ban ngành, Ban Trị sự các Huyện, Thị và toàn thể Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh chấp hành triệt để thông báo này, thể hiện tinh thần phục vụ Đạo pháp và Dân tộc.

Nơi nhận:                                     
-Như trên
-Ban Nghi Lễ, HDPT, TT&TT,
-Phân ban Ni giới, GĐPT tỉnh,
-Phân ban Phật tử Dân tộc
tỉnh,                    
-Các chùa Khải Đoan, Hoa Lâm,
 TX Ngọc Ban, TVTL Vạn Đức,
 Phổ Minh, Dược Sư,
            (Để thực hiện)            
-Lưu VP.BTS.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRI SỰ
                            TRƯỞNG BAN
 
                         ( Đã ấn ký )
 
                        Thượng Tọa THÍCH CHÂU QUANG
 
 
Chia sẻ với bạn bè qua:
thongke754900
Tổng số truy cập : 754900
Người đang online : 494
Tổng số trang được xem : 9682490